Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstav Věda – národ – dějiny a Grammatyka Cžeska

Do 10.1.2016 bude ve 2.patře Nové budovy Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Věda – národ – dějiny spolu s výstavou Grammatyka Cžeska.

Národní muzeum a Akademie věd České republiky zvou na novou výstavu Věda – národ – dějiny, která připomíná 125 let od založení Akademie věd. Výstava, která je od 16. října 2015 k vidění v Nové budově Národního muzea, představuje vedle zajímavé a bohaté historie samotné Akademie i současné výsledky jejích humanitních ústavů. Návštěvník tak vedle historických exponátů, jako jsou např. velmi vzácné ukázky korespondence Jana Ámose Komenského, partitura Symfonie č. 8 Antonína Dvořáka, služební průkaz Zdeňka Nejedlého z roku 1952 nebo diplomy Nobelových cen udělené Jaroslavu Heyrovskému a Jaroslavu Seifertovi, uvidí i unikátní 3D animaci pravěkých lidí, nahlédne do zajímavého světa vědeckých pracovníků anebo se seznámí s jejich nejnovějšími publikacemi.

Nová výstava Věda – národ – dějiny představuje hlavní a nejzajímavější vědecké úspěchy dosažené členy Akademie v průběhu času. Připomíná významné osobnosti z řad badatelů a také stýkání a potýkání se vědců s politikou a veřejností. Zvlášť pak upozorňuje na skutečnost, že členy Akademie byli oba čeští nobelisté Jaroslav Heyrovský i Jaroslav Seifert.
„Můžeme říci, že uspořádáním této výstavy se Akademie věd opět vrací do Národního muzea. První slavnostní zasedání České akademie věd a umění se totiž uskutečnilo r. 1891 v tehdy nové budově Muzea Království českého v Praze, tedy v sousední rekonstruované Historické budově Národního muzea. Vztahy Národního muzea a Akademie věd však nejsou pouze historické, i v současnosti spojuje naše dvě instituce bohatá spolupráce. Jsem proto velice rád, že i Národní muzeum může blahopřát Akademii věd k jejímu významnému jubileu,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.
„Jsem rád, že si společně s Národním muzeem připomínáme dlouhou a úspěšnou historii Akademie věd, instituce s nejvyšší vědeckou autoritou. Osobnosti, které ji svou prací a výsledky utvářeli, jsou inspirací i pro dnešní generaci vědců,“ připomíná předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš.

Akademie věd v průběhu let – historické exponáty i 3D animace pravěkých lidí
Původní Česká akademie věd a umění (ČAVU), založená před 125 lety, nedisponovala na rozdíl od nynější Akademie věd České republiky sítí vědeckých pracovišť a vedle reprezentativní role se soustředila především na přidělování podpor určených na bádání a uměleckou tvorbu. Díky své podpoře vědeckého bádání tak Akademie přispěla k největším úspěchům české vědy v období tzv. první republiky – např. k objevu polarografie Jaroslavem Heyrovským nebo k chetitologickým výzkumům Bedřicha Hrozného.
Po nastolení totalitního režimu v r. 1948 byly zrušeny dosavadní vědecké mimouniverzitní instituce a na jejich místě byla založena Československá akademie věd (1953–1992). Přestože věda byla až do pádu tohoto režimu v r. 1989 podřízena silnému ideologickému tlaku, udržovala si v řadě případů svou tvůrčí potenci, a nalézala tak cestu ke světové vědecké komunitě. O tom svědčí např. vystavené diplomy Nobelových cen Jaroslava Heyrovského z r. 1959 a Jaroslava Seiferta z r. 1984. Z tohoto období si mohou návštěvníci prohlédnout i služební průkaz tehdejšího prezidenta Akademie Zdeňka Nejedlého i jeho osobní předměty.
Výstava vedle historie samotné Akademie představí ve větší míře i současné výsledky jejích humanitních ústavů. Návštěvník tak vedle historických artefaktů uvidí např. i 3D animaci pravěkých lidí, nahlédne do hájemství vědeckých pracovníků anebo se seznámí s jejich nejnovějšími publikacemi.

Výstava Grammatyka Cžeska představuje vývoj žánru gramatik češtiny od 16. do 19. století
Zároveň s výstavou Věda – národ – dějiny mohou zájemci navštívit i výstavu Grammatyka Cžeska, která poprvé představuje soubor nejdůležitějších starých tisků gramatik v jejich knižní i digitální podobě. Návštěvníci poznají nepřetržitý vývoj mluvnic češtiny od tzv. náměšťské mluvnice k Janu Gebauerovi, autoru dodnes užívaných příruček. Gramatiky jsou nahlíženy z různých pohledů: z hlediska obsahu se zaměří na ustálení gramatického výkladu, který nejlépe popisuje český jazykový systém. Nastíněny budou také žánrové a oborové přesahy vyvolané aktuálními potřebami uživatelů. Protože první gramatiky měly přímou souvislost s biblickým textem, jehož český překlad ovlivnily, umožňuje výstava nahlédnout do tří význačných tisků biblí – Melantrichovy, Kralické a Svatováclavské. Návštěvníci se dozvědí zajímavé informace i díky propojení s QR kódy a elektronickou studovnou starých mluvnic ve Vokabuláři webovém.
Výstava se pořádá v rámci projektu Ministerstva kultury ČR č. DF12P01OVV028.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstav Věda – národ – dějiny a Grammatyka Cžeska