Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstav Protektorát a jeho konec a Na prahu svobody 1945

Do 4.6.2015 budou v budově Akademie věd, Národní 3, Praha 1, přístupné výstavy Protektorát a jeho konec (ve foyer) a Na prahu svobody 1945 (v sále iCAVI).

Protektorát a jeho konec

Výstava přibližuje všední i dramatické okamžiky státního útvaru, nazvaného Protektorát Čechy a Morava, včetně exkurzů do oblasti říšské župy Sudety. Všímá si jak obecně známých událostí, tak situací a dějů, které zatím historické bádání opatrně obchází, jako například fenoménu konfidentství nebo transportům smrti.

Na prahu svobody 1945

Vzpomínka na květen 1945 z pohledu pracovníků Historického ústavu AV ČR. Konec druhé světové války byl občany Československa naplněn očekáváním příchodu osvoboditelů. Vystupňování teroru vojsk Velkoněmecké říše spojené s nebývalou krutostí hroutícího se nacistického režimu byl současně důkazem boje tisíců mužů a žen, kteří v rámci ozbrojených jednotek ale i spontánně bránili často jen holými životy svoji vlast. Jejich odhodlání zůstává uchováno v paměti očitých svědků a je zhmotněno v tisících pomníků padlých po celé zemi.
Výstava představuje na čtyřiceti panelech deset chronologicky uspořádaných témat, která postihují klíčové okamžiky vojenského, politického a společenského života posledních týdnů války a prvních týdnů míru na území Československé republiky. Politická jednání na zahraniční i domácí úrovni, osvobozovací boje, bombardování, Květnové povstání českého lidu, kapitulace a potrestání viníků tvoří mozaiku osvobození a obnovy Československé republiky na jaře 1945. Faktografický přehled problematiky doplňuje přibližně sto padesát dobových fotografií a tři desítky výpovědí svědků tehdejších událostí. Ve výstavním sále budou rovněž prezentovány dobové předměty – dochované důkazy…Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstav Protektorát a jeho konec a Na prahu svobody 1945