Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstav Landscape Festivalu 2015

Do 27.9.2015 budou ve výstavních prostorech Nákladového nádraží Žižkov, Jana Želivského 2, Praha 3, přístupné zajímavé výstavy Landscape Festivalu 2015.

Úspěšný projekt letního festivalu věnovanému veřejnému prostoru, architektuře a landartu pokračuje i toto léto. Výstavy, instalace a doprovodný program se budou konat od 8. června do 27. září opět na Nákladovém nádraží Žižkov a v Galerii Jaroslava Fragnera, která LFP pořádá. Nově se zapojila i Městská část Prahy 6. Nad festivalem převzali záštitu ministr kultury ČR Daniel Herman a náměstek primátorky hl. města Prahy Matěj Stropnický. Otevřeno denně 12.00—20.00.

Třetí ročník mezioborového festivalu se pokusí prezentovat veřejný prostor a krajinu pomocí médií fotografie, designu a současného výtvarného umění. Česká veřejnost má velký zájem o kvalitu veřejného prostoru, který je významným činitelem při rozvoji společnosti. Důkazem je návštěvnost minulého ročníku festivalu v roce 2014, která dosáhla téměř 30 000 návštěvníků během tří měsíců. Velmi důležitým faktorem byla účast jak profesionálních architektů a umělců, tak zapojení mnoha dobrovolníků, neziskových organizací a studentů, kteří se podíleli na mnohovrstevnaté skladbě programu. V letošním roce se festival bude konat ve třech lokalitách – Praha 1, Praha 3 a Praha 6
Velmi důležitým momentem je kooperace a spolurealizace ze strany více subjektů z různých oborů – jak uměleckých, tak společenských. Cílem tohoto interdisciplinárního dialogu by mělo být především setkávání a debata o tom, jakým způsobem v současné době kreativně uchopit přetváření veřejného prostoru v ČR a jak umožnit jeho širší uplatnění v rámci urbanistické tvorby měst a vesnic.
Významnými partnery projektu jsou přední vzdělávací instituce – Fakulta architektury ČVUT, Mendelova univerzita v Brně a Česká zemědělská univerzita v Praze.
Landscape festival Praha 2015 podporuje Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, Státní fond kultury ČR, Mč Praha 6, Mč Praha 3, Nadace české architektury a společnost Halla.

Výstavy na Nákladovém Nádraží Žižkov:

Swiss Touch – Putovní výstava představující práci švýcarských krajinářských architektů od počátku dvacátého století až po současnost.

Současná umělecká díla ve vztahu ke krajině – Výstava o současných uměleckých dílech v krajině, připravená sochařkou, geologem a historičkou umění.

Prezentace mezinárodních krajinářských a zahradních festivalů – Velké mezinárodní krajinářské přehlídky se již od svých počátků staly důležitou laboratoří odborníků v rámci vývoje postindustriální krajiny Evropy (např. Festival Jardins Lausanne, BUGA/ Bundesgartenschau nebo Biennial of Landscape Architecture).

Industriální topografie a umění ve veřejném prostoru v Městské části Praha 3 – Výstava, workshop a debaty na téma revitalizace industriálních lokalit a možnosti využití současného výtvarného umění v rámci revitalizace veřejného prostoru na Praze 3.

A3 Digital Landscape – Výstava představující tektonické projekty studentů pražské Umprum / Ateliéru A3, testující krajiny povrchů a struktur urbánních typologií, rastrů a sítí.

Nahraj! – Výstava představující drobné experimentální realizace vybraných českých ateliérů, kterou připravilo studio Archwerk.

Krajinářské a výtvarné intervence – Site specific instalace. Významným prvkem festivalu v roce 2014 se staly land-artové instalace na železničních vozech, které výrazně oživili postindustriální stav této lokality. I v letošním ročníku budou vyzvání přední čeští umělci a studenti, aby reagovali na genia loci NNŽ.

Doprovodný program na NNŽ/ 14. – 23. září 2015:

Cyklus přednášek a debat s účastí předních odborníků ze zahraničí a ČR.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstav Landscape Festivalu 2015