Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstav Konkrétní Smetana ve SmetanaQ Gallery / Geometrické příhody na galerii Fasáda

23. 6.-18. 9. / SmetanaQ / Malba

Do 18. 9. 2022 bude ve 2.patře centra umění a designu SmetanaQ, Smetanovo nábřeží 4, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Konkrétní Smetana ve SmetanaQ Gallery, doplněná do 23. 11. 2022 instalací Štěpána Málka Geometrické příhody na galerii Fasáda.

CHATRNÝ / HAJNOVÁ / VÁRADIOVÁ / JEBAVÝ / HOUSER / JEZBERA / HAYEK / KOVÁŘÍK / SVOBODA / MÁLEK / LOSKOT

Výstavy, které vznikly k 55. výročí Klubu konkretistů.
 
Klub konkretistů vznikl v Praze v roce 1967, byl založen na pražské Kampě iniciativou Arséna Pohribného, později se teoreticky s klubem propojili také Jiří Valoch, Luba Belohradská nebo Zbyněk Sedláček. Klub byl na počátku 70. let povinně rozpuštěn, pro roce 1989 znovu ustaven a svá centra má v Praze, v Bratislavě, Hradci Králové, Olomouci.
 
O výstavě KONKRÉTNÍ SMETANA:
Vědomí, že umění je univerzální, patří k základním charakteristikám konkretismu. Konkrét kdysi popsal Arsén Pohribný jako nově stvořený předmět estetické fascinace. Jedenáct umělců pokračuje, v čem Klub konkretistů vždy vynikal, předkládá v různých materiálech a technologiích oslňující hru s tvary, materiály, světlem, pohybem, náhodou, geometrií a krásou. Konkrétní Smetana vnímá člověka uvnitř širého kosmu. Jsme v něm ztraceni?
Kdybych tě mohl vést, jak rád bych tam tudy vedl tě, kde neznám cest. Cituje slova Richarda Weinera Dalibor Chatrný. Směr vede máchovskými krajinami slov skrze akvamarely zrozené prosakováním až k herakleitovským zlomkům. Náhlé uvědomění si vlastní individuality ve fragmentech Jsem a Vyhledal jsem sebe samého doprovázejí čtyři nebeské kruhy Jaroslava Jebavého. Kroužením vzniklé víry popisují vesmírné dění, klid před výbuchem supernovy i nesmírnou nevyhnutelnost zániku hmoty. Pavel Hayek rozvlnil textilní detaily, jako kdyby pracoval s kosmickým prostoročasem, v němž uvízly deformy Jana Kovaříka, podivné tvary mezi stvořeným a artificiálním světem. Průlet červí dírou, svět, co letí jako šílený, asociují minimalistické horizontální linie Ladislava Jezbery, v rychlosti pohybu sotva zaregistrujeme rudé obry, bílé trpaslíky a planetární kotouče Milana Housera. Konkrétním univerzem blikají zrcadla dalších dimenzí Markéty Váradiové. Kontrapunkt mezi krystalickým chaosem a přepečlivým řádem Vladany Hajnové není protikladem stavbám z nalezených přírodních segmentů Štěpána Málka. Umělý svět tak podobný přirozenému – a přece tak odlišný, je generován v neustálých procesech kybernetických algoritmů Aleše Svobody. U-život, buněčné automaty, simulace evolučních mechanismů se programují v reálném čase přímo před námi. Čím můžeme skončit? Začněme světlem instalace Richarda Loskota…
kurátorka: Martina Vítková
 
O výstavě GEOMETRICKÉ PŘÍHODY:
Projekt FASÁDA tentokrát hostí výstavu Klubu konkretistů, který v roce 2022 slaví 55 let od svého založení. K výstavě ve SmetanaQ Gallery vytvořil předseda KK Štěpán Málek minimalistickou instalaci na deskách, která symbolizuje tvorbu umělců tvořících v intencích nezobrazivého, konkrétního umění.
 
https://smetanaq.cz/


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstav Konkrétní Smetana ve SmetanaQ Gallery / Geometrické příhody na galerii Fasáda