Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstav festivalu Mene Tekel (14. ročník — Memento George Orwella)

Do 1.3.2020 bude v Ambitu kláštera u Panny Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1, přístupný letošní výstavní projekt v rámci festivalu Mene tekel (14. ročník — Memento George Orwella). Otevřeno denně 10.00—18.00 hod. Vstup zdarma. (V neděli 1.3.2020 se výstavy pravděpodobně uzavřou už ve 14:00).

  • Výstava TGM to nikdy nebude mít lehké.

Byla doba, kdy prezidentem naší země byl mimořádně vzdělaný člověk. Stanul v jejím čele přesto, že neváhal bořit národní mýty a stereotypy, bojovat proti pověrám, předsudkům a nesnášenlivosti. Společnosti nastavoval kritické zrcadlo; byl přesvědčen, že každý národ musí obhájit své právo na existenci tím, co umí a dokáže. Přísné nároky kladl na každého jednotlivce. Odmítal malost a zápecnictví. Také proto kupříkladu na českou otázku nahlížel v kontextu mezinárodního dění a činil ji nedílnou součástí evropského vývoje.

Autor výstavy: Zdeněk Hazdra
Editoři a jazyková redakce: Pavel Ryjáček, Jan Hron
Grafika: Pavel Vodička
Výstavu připravil Ústav pro studium totalitních režimů

  • Výstava Příběhy 20. století

Výstava připomíná deset nejdůležitějších fenoménů našich moderních dějin a seznamuje s osudy lidí, kteří je zažili doslova na vlastní kůži.

Důležité fenomény našich moderních dějin výtvarně zpracoval komiksový ilustrátor Vojtěch Šeda Ke každému je připojen jeden z pamětnických příběhů, které nás inspirují a zároveň nám připomínají, že naše dnešní svoboda není samozřejmostí.

Návštěvníci se tak seznámí s příběhy československého legionáře první světové války, veterána druhé světové války, letce RAF, přeživší holokaustu, vězněm gulagu, protinacistickým a protikomunistickým odbojářem, politickým vězněm, disidentem a demonstrantkou při Sametové revoluci.

Autoři výstavy:
Texty: Ondřej Nezbeda, Michal Šmíd / Ilustrace: Vojtěch Šeda / Grafika: Petr Šabach / Produkce: Zbyněk Jurkovský, Olga Plchová / Odborná spolupráce: Doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D.  / Jazyková redakce: Jitka Šmídová

Výstavu připravilo Post Bellum

  • Soubor výstav Železná opona v nás

Výstavy připravilo OS Paměť společně s Gymnáziem a střední odbornou školou Moravské Budějovice a Střední uměleckoprůmyslovou školou Jihlava-Helenín. Z této školy jsou k vidění práce studentů ateliérů Reklamní tvorba a Design a vizuální komunikace. Studenti se zamýšlejí nad odkazem železné opony a nad způsoby, jak jej připomínat. Trojrozměrné modely pak vybízejí k přemýšlení či přímo k budoucí možné realizaci. Součástí je výstava Překonej stěnu smrti o úspěšných i neúspěšných „cestách“ přes železnou oponu. Soubor výstav byl prezentován na několika místech v Rakousku včetně Vídně, dále v Mikulově a v Jihlavě.

  • Cesty ke svobodě

Vybrané práce účastníků stejnojmenné výtvarné soutěže pro žáky a studenty ZŠ a ZUŠ.

Téma výtvarné soutěže Cesty ke svobodě reflektuje poslání Mene Tekel v širším kontextu historických i soudobých událostí. Umožňuje tak nejmladší generaci vyjádřit uměleckými formami vztah k základním otázkám svobody, demokracie a lidských práv způsobem adekvátním znalostem, názorům, prožitkům a osobnostnímu profilu účastníků.

Soutěž probíhá ve dvou disciplínách: výtvarná díla libovolných technik a fotografie.

Projekt připravili Ivana Fašianoková, Miroslav Lédl, Daniela Řeřichová a pedagogové zúčastněných škol.

  • Bilanční výstava MENE TEKEL. Třináct ročníků festivalu proti totalitě ve fotografiích.

Připravili: fotografie RNDr. Jiří Nedvěd, grafický návrh Michal Papež, tisk: Martin Louda, libreto: MgA. Daniela Řeřichová.

….

Mezinárodní projekt MENE TEKEL je nekomerčním multidisciplinárním festivalem s cílem připomínat historické mezníky nejen naší země, ale i dalších států Evropy s přesahem do částí světa, kde jsou porušována základní lidská práva.

Projekt ve spolupráci s odbornými a paměťovými institucemi přináší svědectví o protiprávnosti totalitních režimů. Soustřeďuje se zejména na připomínání odkazu obětí nacismu a komunismu.

Během festivalového týdne se každoročně uskuteční zhruba dvacet žánrově různorodých akcí, oslovujících diváky napříč generačnímu, zájmovému a sociálnímu spektru.

Autoři projektu Daniela a Jan Řeřichovi z úcty k odkazu politických vězňů vytvořili otevřenou platformu pro autentická svědectví, uměleckou reflexi i odbornou analýzu doby komunistické diktatury i následky totality nacistické.

….

Všechny fotky z výstavy: Honza Ch.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstav festivalu Mene Tekel (14. ročník — Memento George Orwella)