Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Vojtěch Vlk: Marocké arabesky

Do 31.10.2015 bude ve večerní kavárně Souterrain, Bělehradská 82, Praha 2, přístupná výstava Vojtěcha Vlka: Marocké arabesky.

Jedná se o ilustrace k nové básnické sbírce Katky Slámové „Hřebec Orientu“.

Text MgA. Petra Hudečka o výstavě a autorovi:

Autor fotografií je absolventem ateliéru fotografie pod vedením prof. Pavla Štechy na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a věnuje se převážně portrétní fotografii. Ve své volné tvorbě experimentuje s různými technikami a přístupy k fotografickému obrazu.
Na konci roku 2014 začal autor spolupracovat s básnířkou Katkou Slámovou. Byl osloven, aby vytvořil ilustrace pro její novou sbírku básní nazvanou Hřebec z orientu. Na jaře 2015 se vydal do Maroka – země původu hlavní postavy básní – a nasnímal zde maurské geometrické obrazce a architektonické detaily. Část souboru fotografií vznikla i analogovou cestou. Tyto analogové snímky s maurskými motivy z Marrakéše, Fezu a Tangeru následně v Praze znovu přeexponoval novými fotografiemi aktů. Druhá část souboru byla nafocena digitálním fotoaparátem technikou vícenásobné expozice.
Pro výslednou výstavní podobu tohoto nového souboru autor zvolil přenos vlastní fotografie na dřevěné desky, které svým až ikonickým vzhledem působí starobyle a archaicky. Obrazy samotné vyvolávají dojem zasutých vzpomínek, které vysvítají z tmavého materiálu dřeva v podobě jemných křivek nahých těl. Obnaženost vzpomínek trýznících básnickou duši autorky je zasazena v geometrických rámcích maurských ornamentů. Organicky se tak mísí západoevropská tradice zobrazování aktu s neobraznými motivy umění islámské tradice. Dřevěné obrazové desky s přídechem byzantských ikon se tak stávají estetickým polem, kde se prolínají a mísí odlišná kulturní prostředí a tradice.

MgA. Petr Hudeček, Praha 2015

www.vojtechvlk.com
www.firemniportrety.cz
www.vogi.euFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Vojtěch Vlk: Marocké arabesky