Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Vojtěch Vlk & Kateřina Soukupová: TransGenderIndia

1. 5.-30. 9. / Malér Bar / Fotografie

Do 30.9.2019 bude v Malér Baru, Krymská 26, Praha 10, přístupná velmi zajímavá výstava fotografií Vojtěcha Vlka & textilních rámů a zásahů Kateřiny Soukupové (KS Textile Art): TransGenderIndia.

Instalace TransGenderIndia je aktuálním společným projektem fotografa Vojtěcha Vlka a textilní výtvarnice Kateřiny Soukupové. Výchozí moment jejich spolupráce představují fotografie, které pořídil Vojtěch v únoru 2019 v severní Indii. Zachycují členy komunity třetího pohlaví Kinnar Akhara, jimž bylo letos poprvé umožněno se během vrcholného svátku hinduistického náboženství Kumbhaméla symbolicky očistit v posvátné vodě řek Gangy a Yamuny.
Třetí pohlaví, hijra, bylo od nepaměti součástí hinduistické kultury. Vláda 19. století je však postavila mimo zákon a tím i na okraj společnosti. Hijrové sami sebe chápou jako zástupce polobohů na zemi a společnosti jim přiznává schopnost přivolat štěstí či kletbu. Rodiny je zvou žehnat a tančit na svatbách či při obřadech narození dítěte, skromná odměna jim však stěží zajistí živobytí. Žijí proto z milodarů nebo se musí živit prostitucí. Politického uznání se téměř dvoumiliónové komunitě třetího pohlaví dostalo teprve roku 2014. Účast na letošní pouti proto představuje důležitý mezník na cestě zpět k vyššímu postavení. Svou identitu hijrové navenek budují pomocí pestrobarevných ženských sárí a výrazného líčení. Tuto odlišnost podtrhují Kateřininy látkové intervence. Svými zásahy otevírá téma posvátnosti mezi Indií a Evropou, když kouskem stužky indického transsexuála připodobní evropské madoně. Vojtěch s Kateřinou prostředí pražské kavárny provokují k debatě. Jak se v současné společnosti buduje lidská identita? Jaké má podoby? Jak se její různorodost naučit přijímat?

PhDr. Markéta Ježková, PhD.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Vojtěch Vlk & Kateřina Soukupová: TransGenderIndia