Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Vojta Pavlíček: www.praha@gmail.com

Pouze do 5.6.2016 bude v Galerii Nová síň, Voršilská 3, Praha 1, přístupná super výstava Vojty Pavlíčka: www.praha@gmail.com.

Galerie Nová síň v Praze, představuje výstavu s názvem www.praha@gmail.com, která nabídne v květnu 2016 k vidění průřez tvorby Vojty Pavlíčka, jednoho z nejpřekvapivějších současných umělců v České republice.
V autorově tvorbě se mísí jeho rozvinutá obrazotvornost s kognitivní inteligencí, která neustále reaguje na veškeré stimuly, které ho obklopují. Z tohoto důvodu jsou v jeho tvorbě zakomponovány nejen znaky ze současné umělecké praxe, ale také vliv jeho značné představivosti a náznaky široké škály uměleckých možností budoucnosti.
Motorem pro vývoj jeho tvorby jsou neustálé experimenty inspirované dějinami umění různých stylů a směrů. Koncepce jeho děl a postup jakým vznikají v autorově ateliéru jsou stejně, jako osobnost samotného výtvarníka, nekonvenční. A tak se Vojtovi daří tvořit, stejně jako v minulosti jiným umělcům s otevřenou myslí, zacházet do hloubky své duše, která nás vyzývá k myšlení pomocí našich pocitů a k procítění našich myšlenek a idejí.
Jak se různé styly, období, směry a rozličné malířské prvky střetávají na jeho plátnech, vytvářejí tak „novy a supernovy“ přímo před naším zrakem. Vojta Pavlíček používá smělý způsob jak malbu reflektovat a žít v době, která je velmi obtížná pro získání trvalého uznání a která ve své podstatě není příliš odlišná od tvorby znázorňující samotnou realitu. Nyní můžeme ocenit jeho dílo v plném rozsahu, po zhodnocení výsledků jeho několikaleté práce. Můžeme se přesvědčit, že následoval svou vlastní a neopakovatelnou cestu, díky které jeho tvorba upoutává pozornost. Veřejné publikum se setkává tváří tvář s otázkou, jak si vážit a interpretovat umění, které krok po kroku boří náš dosavadní přístup a stáváme se tak svědky svých nových pocitů plných rozporů a vášně v jeho tvorbě.

Kurátor: Christian DominguezFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Vojta Pavlíček: www.praha@gmail.com