Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vladislav Mirvald: Konstruktivní variace

20. 4.-6. 7. / Museum Kampa / Malba

Do 6. 7. 2015 bude v Museu Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Vladislava Mirvalda s názvem Konstruktivní variace.

Retrospektivní výstavu průkopníka geometrické abstrakce Vladislava Mirvalda (1921 až 2003) zahajuje Muzeum Kampa. Výstava nazvaná Konstruktivní variace představí návštěvníkům autorovu malbu i kresbu, experimenty s fotografií a kolážemi.

Mirvaldova tvorba není přes jeho novátorské postupy všeobecně příliš známá. Před pěti lety jeho velkou výstavu uspořádala Západočeská galerie v Plzni, v Praze tak obsáhlou přehlídku své tvorby ještě neměl. Současná výstava v Muzeu Kampa přibližuje Mirvaldovo dílo v celé jeho šíři, připravil ji kurátor Jiří Machalický.

Vladislav Mirvald patřil ke generaci umělců, kteří začínali tvořit už ve čtyřicátých letech, kdy navazovali na progresivní směry počátku dvacátého století. Mirvald především na kubismus, jehož principy rozvíjel v komorně laděných obrazech. V padesátých letech se věnoval krajině, v níž vyšel z odkazu expresionismu či fauvismu.

Na počátku šedesátých let se postupně přikláněl k abstrakci a skutečnost vyjadřoval ve stále jednodušších náznacích. Začal rozvíjet několik linií vlastního výtvarného jazyka. Do výtvarného díla zapojoval náhodu. Známá tak je například z let 1961 až 1963 jeho technika kaňkáží, kdy do vodové vrstvy na papíře štětcem dávkoval tuš. Do obrazových kompozic transformoval přírodní zákonitosti a procesy.

Zralá Mirvaldova tvorba zahrnuje lettrismus, který si na plátně pohrával s písmem, kombinatorické umění nebo osobité varianty op artu neboli směru, který pracuje s prvky optických efektů.

Pro Vladislava Mirvalda bylo důležité lounské kulturní prostředí, kde se setkal s malíři Zdeňkem Sýkorou, Kamilem Linhartem, básníkem Emilem Julišem nebo výtvarnými teoretiky Janem Sekerou či Josefem Hlaváčkem, kteří sledovali současné umělecké tendence a stáli spolu s básníkem a výtvarníkem Jiřím Kolářem u zrodu známé Galerie Benedikta Rejta.

Zdroj: ČTK

www.museumkampa.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vladislav Mirvald: Konstruktivní variace