Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Vladimíra Židková: Duchovní krajina – Les (výstavní cyklus Fotografky)

Do 30.4.2016 bude v Galerii Nativ, Bělohorská 92, Praha 6, pro vážné zájemce po předchozí domluvě přístupná zajímavá výstava Vladimíry Židkové: Duchovní krajina – Les (výstavní cyklus Fotografky).

Vladimíra Židková patří k nastupující optimistické, realistické mladé generaci umělců, kteří než destrukci a rozmělňování hodnot dnešní společnosti vidí a hledají naopak její kořeny. Nerezignuje na lidství, ale naopak chce odkrývat jeho podstatu ukrytou kdesi hluboko v nás samých. Všímá si detailů, které běžně považujeme za samozřejmé až bezvýznamné. Vynáší je svými fotografiemi na povrch a navracím jim jejich právoplatné místo mezi námi. Vladimíra vypráví a zdůrazňuje se sobě vlastní lehkostí a nenásilností, avšak s o to větší naléhavostí a citem pro kompozici celku. Série fotografií „Les“ je pro ni zásadní. Aby vzkřísila náš niterný svět, vydala se paradoxně mimo naši realitu. Odbočka to však byla pouze zdánlivá. Stejně tak jako vyzdvihuje detaily, dokáže přenášet celou živelnou říši přírodních zákonů zpět do našich životů. Detaily v tomto případě není nic menšího než smrt, zánik, osamocení, zrození, souznění, pokora a životodárná energie, která prostupuje skrze nás. Vladimíra nám svým skromným gestem nabízí mnoho. Otevírá nám náš vnitřní svět, který jsme nikdy neztratili, jen na něj snad zapomněli.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Vladimíra Židková: Duchovní krajina – Les (výstavní cyklus Fotografky)