Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Vladimíra Večeřová a Petra Lelláková: Still Life

Do 31.1.2016 bude v galerii KIV v objektu Karlin studios, Křižíkova 34, Praha (vzadu), přístupná výstava Vladimíry Večeřové a Petry Lellákové: Still Life.

Kurátor: Eva Slunečková

Vladimíra Večeřová (*1988) a Petra Lelláková (*1985) vytvořily site-specific projekt Still Life přímo na míru prostorům galerie KIV. Obě autorky jsou absolventkami Ateliéru nových médií II Anny Daučíkové na AVU a společně tvoří od roku 2012. Duo Večeřová – Lelláková je na mladé umělecké scéně již poměrně etablované. Umělkyně jsou známé především díky sérii videí Můžeš (2013) a Nemůžeš (2015), které jim vynesly nominace v soutěžích Exit Prize 2013 a StartPoint Prize 2015, i videu Marmotour (2015), jež bylo nedávno oceněno zvláštním uznáním poroty na PAF 2015 v Olomouci.

Dosavadní práce autorek charakterizovaly jednak pečlivě komponované živé obrazy, které se ocitaly na hranici optických iluzí, tak jemný humor, ale i nepopiratelná snaha o obecněji uplatnitelná sdělení. Těch se snažily dosáhnout pomocí speciálních barevných obleků, které měly za cíl především utajit identitu svého nositele. S tím vším se setkáváme i v aktuálním projektu, avšak namísto jedné vycizelované polohy, na kterou jsme u Večeřové a Lellákové zvyklí, sledujeme více upřímné a odhalené vrstvy práce, intuitivně rozvíjené kolem názvu projektu. Umělkyně pokračují ve svém dlouhodobém zájmu o motiv oživení (Life) ve vztahu k pohybu (Still), přičemž stále vycházejí ze stejnojmenného videa Still Life (2015), které je zároveň i určitým komentářem k vlastnímu doslovného překladu. Dílo taktéž odkazuje k jejich předešlé práci a slouží i jako odrazový můstek pro rozvinutí jejich dalších alternativ.

Výstava je tentokrát plná protikladů, vytvářejících v práci Večeřové a Lellákové křehké napětí novým a dosud nezvyklým způsobem. V kontrastu k jejich obvyklé ironii nebo práci s momentem překvapení, tentokrát přichází na řadu meditativnější a odlehčenější strana téhož. Smyslová koncepce vybraných projekcí i momenty vlastního odkrytí, se staví do opozice nejen k dosavadní snaze o anonymitu, ale i tradiční nátuře jejich spolupráce. Provázanost obou autorek tentokrát spíše tušíme než, aby byla jasně rozeznatelná v podobě, v níž ji dosud známe. Viditelná spolupráce se zde transformuje v pozici pozorující a pozorované. Také nestabilita balancování v konstruovaném obraze v nás, oproti plynulému pohybu přírodních sil, vzbuzuje jakýsi vnitřní neklid. Přičemž i takový detail, jakým je rytmika odchylek vpřed a do stran, není náhodný a funguje jako nástroj vzájemného propojení. Přímočarou barevnost střídá jemná naturální monochromatičnost s důrazem na horizont, který se stává důležitým motivem celé výstavy, stejně jako způsob instalace jednotlivých děl. Moment ploch, jakoby vytržených z reality, je nejen zajímavým intermediálním přesahem nehmotného videa do hmatatelného obrazu, ale i působivým přispěním k interpretaci vlastních obsahů.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Vladimíra Večeřová a Petra Lelláková: Still Life