Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vladimír Železný: Svět, který měl zmizet

Do 31. 5. 2015 bude v Nikon photo gallery, Újezd 19, Praha 1, přístupná zajímavá výstava fotografií Vladimíra železného: Svět, který měl zmizet.

Tisková zpráva k výstavě:

PhDr. Vladimír Železný (1945), novinář, publicista, popularizátor vědy, astronomie, astrofyziky a fyziky oceněný Cenou Československé akademie věd, televizní scénárista a režisér, autor knih, politik, senátor, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda euroskeptické frakce Evropského parlamentu a místopředseda jejího Výboru pro víno a vinohradnictví. Zakladatel a místopředseda Společnosti Franze Kafky. Ale také fotograf, člen Asociace profesionálních fotografů, který fotí už 57 let a 50 let své fotografie publikuje. Expozice, kterou právě uvádíme, je jeho patnáctou fotografickou výstavou. Posledních dvacet let své fotografické tvorby věnuje zachycení života Židů, zejména ortodoxních komunit.

Aktuální výstava je věnována právě tomuto světu, který už dávno neměl existovat. Světu chasidů, chudých ortodoxních Židů, kteří ve východní Evropě v 18. století zahájili obrodu rabínského judaismu. Světu, který zažívá svou renesanci, který je, po dvou stoletích pogromů a utrpení, jež vyvrcholilo za druhé světové války celoevropským pogromem zvaným šoa, zpět.

Vystavené snímky vypovídají právě o nových komunitách ortodoxních Židů, o jejich životě, vypráví příběhy, které jsou plné otevřené i skryté radosti, zřejmého i skrytého utrpení a životních tužeb.

www.nikonphotogallery.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vladimír Železný: Svět, který měl zmizet