Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Vladimír Všetečka: Výběr po letech

Do 11.10.2018 bude ve Výstavní síni Antonína Navrátila, Nové sdružení, Husinecká 8, Praha 3, přístupná výstava obrazů Vladimíry Všetečky: Výběr po letech.  Otevřeno Út – Čt 15 – 18.  Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.

Vladimír Všetečka

Narozen v roce 1950 v Praze, vystudoval Střední umělecko-průmyslovou školu, obor „Scénická technika pro divadlo, film a_televizi“.
V té době byl žákem malířů Quido Fojtíka, Vladimíra Fortina, Oldřicha Lajska a_Antonína Čelechovského.
Dále pokračoval ve studiích na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v_Praze, na katedře „Scénického výtvarnictví“. Zde byl jeho výtvarný názor  formován ak. mal. Oldřichem Smutným, Albertem Pražákem, Miroslavem Melenou, Michaelem Rombergem a Milošem Ditrichem.
Jako scénograf vytvořil  přes 320 scénických a kostýmních výprav. Jeho scénografická práce byla mnohokrát oceněna na různých přehlídkách, dvakrát byl vyzván k reprezentaci české scénografické tvorby na pražském „Quadriennale“.
Souběžně se scénografií se Všetečka intenzivně věnuje volné malbě. Inspiračními zdroji jsou mu převážně česká krajina a lidská postava. Z přírody vybírá jednotlivé detaily, které dále rozpracovává.
Všetečka dosud připravil více než 50 samostatných výstav.  Podílel se rovněž na mnoha výstavách kolektivních. Jeho práce jsou zastoupeny v galeriích a_soukromých sbírkách kromě České republiky také v Německu, Rakousku, Polsku, Belgii, Velké Británii, ve Švýcarsku, v Maďarsku, ve Slovenské republice, ve Francii a v USA.
Vladimír Všetečka je členem Nového sdružení pražských umělců, Sdružení výtvarníků České republiky a tvůrčí skupiny Tolerance 14.  Žije a pracuje v_Praze.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Vladimír Všetečka: Výběr po letech