Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Vladimír Otáhal: Testament

1. 12.-17. 12. / Galerie Ars Diva / Malba

Do 17. 12. 2021 bude v Galerii Ars Diva, Pštrossova 2, Praha 1, přístupná zajímavá prodejní výstava Vladimíra Otáhala: Testament.

Vladimír Otáhal o sobě píše:

Narodil jsem 5.5.1946 v Kobylí na Moravě.
Po absolvování Gymnázia Hodonín jsem pokračoval studiem na Pedagogické fakultě University Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Po studiích jsem strávil několik let jako učitel na Základní škole v Kobylí, abych se na celá desetiletí navrátil do své alma mater v Brně.

Svou pedagofickou kariéru jsem zakončil opět na Základní škole v Kobylí jako učitel výtvarné výchovy a zeměpisu.

Pedagogické aktivity:
– výstava plastik z papíru na ZŠ Rakvice a vestibulu ŠÚ Břeclav, 1993
– cyklus přednášek pro katedru technické výchovy PedF MU v Brně: Hmotný a písmový design, Bauhaus, Konstruktivismus, Keramika…
– každoroční výstavní prezentace prací žáků Ateliéru výtvarné výchovy při ZŠ Kobylí: Galerie výtvarné poezie, soutěž Evropa ve škole, Brněnská spirála/1x/, ART FOR PEACE-BRAZÍLIE/13x/
– projekt DIGITÁLNÍ ATELIÉR TVOŘIVÉ RELAXACE pro HESP Praha, 1997, MUZEUM LIDOVÉHO UMĚNÍ DOLNÝ KUBÍN /2x/
– projekt RYTMUS A MELODIE – PC grafické interpretace, Galerie -Duhová paleta Karlovy Vary, 1999
– 1.cena UNICEF-Galerie Stari grad, CEJLE/SLO/, 2002
– projekt MUSICA VISUALICA /viz článek J. Šteflové: Škola ve znamení zavináče, Učitelské noviny, květen 1999/
– 1.cena výstavy DK RYBNIK /POL/, 2000

Samostatné výstavy:
– Panton club Brno, 1969 – grafika a plastika
– Kulturní klub Přerov, 1980 – dřevořezy a portréty z cyklu „Vinaři“
– Galerie Vojtkovi Podivín a Břeclav, 1996 – plošné i prostorové asambláže
– Grafické studio Jana Chaloupka (Design centrum) Praha, 1996 – aplikace, montáže a asambláže, objekty

Skupinové výstavy:
– 70. léta: se skupinami KONFESE A INTEGRACE v DU Znojmo, ZMM Třebíč, DK Břeclav
– 80. léta: se skupinou učitelů-výtvarníků MU v Brně v Křížové chodbě Nové radnice v Brně, Klubu školství Brno
– 90. léta: se skupinou učitelů-výtvarníků Jižní Moravy: zámek BuchloviceFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Vladimír Otáhal: Testament