Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Vladimír Kopecký: Energie

4. 5.-30. 6. / Museum Kampa / Malba

Do 30.6.2018 bude v Muzeu Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1, přístupná zajímavá a krásná komorní výstava Vladimíra Kopeckého: Energie.

Jedná se o výstavu aktuálních prací významného skláře a malíře Vladimíra Kopeckého (*1931, Svojanov), absolventa výtvarného školení u proslulých umělců, jako byli René Roubíček, Stanislav Libenský a Josef Kaplický.

Svoji kariéru začal v padesátých letech, kdy se podílel na fenomenálním úspěchu československého pavilonu na EXPO ’58 v Bruselu. První samostatnou výstavu obrazů uspořádal v roce 1970 ve Špálově galerii v Praze. Na dlouhou dobu to byla poslední veřejná výstava připravená význačným českým výtvarným teoretikem Jindřichem Chalupeckým.

Tvorba Vladimíra Kopeckého zahrnuje celou řadu přístupů. Autora můžeme zařadit jak ke gestické malbě, tak i geometrické abstrakci, nedílně se ovšem řadí také mezi umělecké skláře. Právě na tomto širokém „stylovém“ a materiálovém rozpětí a v neuvěřitelné výtvarné invenci tkví obrovská Kopeckého síla.

V Museu Kampa je představena kolekce děl z posledních dvou let: zejména cyklus téměř minimalistických obrazů s centrálním motivem trojúhelníku, jehož tvar se opticky proměňuje v závislosti na zvolené barevné kombinaci; Kopeckého malířský projev je v tomto cyklu střízlivý, naplno nechává vyniknout samotný motiv. Trojúhelník je jedním z nejdůležitějších konstrukčních prvků v dějinách umění, jeho pomocí, ústupem spojených čar k obzoru, umělci budovali prostor. V symbolické rovině reprezentuje duchovní hierarchii, zároveň je trojúhelníková kompozice často používána ve starém i moderním umění. Kopeckého barevné plochy v sobě všechny tyto významy latentně obsahují. Jejich protipólem je velká, téměř monochromatická kresba ukazující Kopeckého v poloze velkého výtvarného gesta. Kolekci doplňuje už zmiňovaná „prostorová skleněná kresba“ vytvořená speciálně pro tento prostor.

Kurátorka: Helena MusilováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Vladimír Kopecký: Energie