Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Vladimír Kiseljov: Přetékající pohár

5. 6.-30. 6. / Cafe Kamzík / Malba

Do 30. 6. 2023 je v Café Kamzík, Hrzánská pasáž, Kamzíkova 8 (vstup též z Celetné), přístupná  velmi zajímavá prodejní výstava obrazů Vladimíra Kiseljova: Přetékající pohár.

Vladimír Kiseljov
Malíř, performer, scénograf, režisér a spisovatel.
www.vladimirkiseljov.com
 
Absolvent Kunstuniversität Graz, SŠUŘ Brno a JAMU Brno.
Zrealizoval již přes 100 samostatných výstav maleb – také na International Biennale of Modern Art ve Florencii, Prague Quadriennale 2015 (největší mezinárodní výstavě scénografie), v Berlíně, Vídni, Lipsku, Edinburghu, Kodani, Mnichově, Linzi, 3x v Praze v Galerii kritiků, v Brně ve Wannieck a Richard Adam Gallery aj.
Věnuje se také tvorbě nástěnných maleb (v roce 2015 namaloval největší nástěnnou malbu v ČR o ploše 600m2 v Tišnově u Brna). Další jeho nástěnné malby jsou ve Florencii, Kodani, Edinburghu, Praze aj.
V roce 2018 byl vyznamenán cenou „Goldene W“ za svou uměleckou a vědeckou činnost spojenou s dílem Richarda Wagnera.
 
V roce 2018 se s týmem Macl+Luňáková zúčastnil mezinárodního divadelního festivalu v Casablance v Maroku s malířskou performance s projekcí, získána cena za interakci.
Napsal a vydal dvě knihy se svými malbami a textem – Mystéria Richarda Wagnera v obrazech (2013) a Mystéria vepsaná ve tvářích (2019).
Expresivní obrazy Vladimíra Kiseljova vyjadřují jeho synestetické vnímání světa – autor vnímá hudbu a všechny vjemy barevně a svými obrazy tedy vzácně propojuje všechny smysly diváka – barvy, filosofický význam, hudbu, pohyb, prostor a čas.
 
Je autorem vlastního výtvarného směru – Synestetismu.
Unikátní malířsko-hudební performance realizuje s vynikajícími hudebníky (Hansjörg Albrecht, Milan Al Ashab, Michael Bártek, Eduard Šístek, Ludmila Pavlová, Petr Kolař, Jaroslav Svěcený, Jan Ryant Dřízal aj.)
Výstavy mu kurátorsky uváděli Martin Dostál, Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D., Aleš Seifert, Alena Ochepovsky Bartková, Jiří Tichý a další.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Vladimír Kiseljov: Přetékající pohár