Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Vladimír Kiseljov: Nadějepis

17. 2.-11. 3. / Galerie kritiků / Malba

Do 11.3.2016 bude v Galerii kritiků, palác Adria, Jungmannova 31/36, 1.patro, přístupná zajímavá výstava Vladimíra Kiseljova: Nadějepis.

Život jako malířsko – hudební happening v Galerii kritiků

Rozpis programu:
18. 2. až 26. 2. – KAŽDODENNÍ živá tvorba obrazů a nástěnné malby – od 11 do 18 hodin
3. 3. od 18:00 – Koncert s malířskou performancí v prostorách Galerie kritiků
4. 3. až 8. 3. – KAŽDODENNÍ živá tvorba obrazů a nástěnné malby – od 11 do 18 hodin
9. 3. od 18:00 – Dernisáž výstavy s hudební performancí Bodypainting a módní přehlídkou

MgA. Vladimír Kiseljov

http://www.kiseljov.net/

Předseda Sdružení Richarda Wagnera v Brně o.s. – www.wagnerbrno.blgz.cz

Vladimír Kiseljov (1984) je interdisciplinární umělec, jehož tvorba se rodí z vnímání hudby, převážně klasického rázu (R. Wagner, N. Rimský-Korsakov, A. Bruckner, L. Janáček, L. Beethoven aj.) a jejího propojení s malířským výrazem. Často zde obraznost provází literární výklad či performance, jež transponuje malbu do nástěnných realizací ve veřejném prostoru. Nejde však o street art, spíše o nástěnnou malbu v interiérech, s nakročením do oblasti jevištní scénografie. Pro umělce je toto dílo syntetickým projevem ducha v úzkém propojení zvuku, barvy a pohybu, má svůj základ v mytologii, křesťanské ikonografii a symbolice archetypů. S poctou hudebním klasikům maluje i jejich portréty. Snaží se vnést do všedního života svého okolí energetické duchovní impulzy pro dialog s divákem, oboustranně vedoucí k sebereflexi a introspekci, jež ústí až do pohybových workshopů vizuální arteterapie.
„Hledání smyslu věcí, vnitřního tmelu světa, co zevnitř drží vše pohromadě – jak říká Goethe ve Faustovi – předávání tvořivé, propojující energie lidem skrze tvorbu – to je způsob mé komunikace s vlastním nitrem i okolím. Mystika a duchovno jsou velmi zneužité pojmy, jež většinou nejčastěji používají lidé, kteří s nimi nemají osobní zkušenost. Avšak žít v lásce a pravdě, jít autenticky vlastní cestou, naplňovat poslání pomoci lidem a být dobrým, přímým člověkem, to je podstatou věci. Mým krédem je tvořit umění, jež lidi spojuje, posiluje, dává jim naději a energii, radost do života.“ (V.K.)
Umělec s česko-ruským rodinným zázemím, hluboce respektující tradice kulturních dějin, vystudoval Střední školu uměleckých řemesel a JAMU v Brně, uspořádal dosud přes 70 samostatných výstav. Patří mezi ně i účast na Mezinárodním bienále současného umění ve Florencii v roce 2009, výstavy obrazů v Lipsku (2011), Zadaru a Chorvatsku (2012), Berlíně, Bayreuthu, Edinburghu, Vídni aj. (2013). Realizoval 9 velkých nástěnných maleb, z nichž největší je z roku 2015 v podchodu vlakového nádraží v Tišnově na ploše 600m2, provázená stále znějící hudbou. V roce 2015 se zúčastnil svou tvorbou i oficiálního programu Pražského Quadriennale.
Pozoruhodné je autorovo zaujetí hudbou Richarda Wagnera. V letech 2004–2010 získal několikrát stipendium na wagnerovských Bayreuther Festspiele a Kunstuniverstaet v Grazu, stal se prezidentem Sdružení Richarda Wagnera v Brně, jež každoročně zastupuje na mezinárodních kongresech doma i v zahraničí. V roce 2008 inscenoval v brněnské Redutě pětihodinové zasvěcovací mystérium „Parsifal“ jako pohybové divadlo s audiovizuálními videoprojekcemi, v roce 2013 vydal knihu „Mysteria Richarda Wagnera v obrazech“, zahrnující kromě výkladu skladatelových děl i 31 vlastních ilustrací.
Obrazy v této výstavě jsou věnovány výkladu světa, vypovídají archetypálně o lidském jednání a jeho podstatách od doby zrození člověka po aktuality současnosti. Vyjadřují vztah člověka ke světu ve všech jeho protikladech i jednotě s božstvím. Oblíbeným tématem umělce je spojování mužského a ženského principu jako slunce a luny, tance protikladů, symbolů kopí a svatého grálu, příkladně v úvodní sérii pěti obrazů Poéma extáze, vytvořených litím barvy do kontur kresby a domalováním valérů. Následuje Nanebevstoupení, inspirované varhanními suitami J. S. Bacha jako vstup pozemského do brány nebeské, a zrcadlový cyklus Živly a nekonečno, kde kulaté zrcadlo jako brána či osmička – symbol nekonečna jsou pojaty i jako možnost interakční sebereflexe diváka. Svébytnou sérii obrazů tvoří aktualizovaná náboženská témata jako Sisyfos a Prométheus či Obětování Izáka, Danae a zlatý déšť, nebo sofistikované malby Moc lásky a láska k moci či Modelky, interpretující jako líc a rub jednotu protikladů lásky a moci, či povrchnosti a niterné hloubky. Samostatnou velkou sérií je šestidílný polyptych Svět celek, alegoricky pojaté vyjádření čtyř ročních období se samostatným výkladem jednotlivých částí a vyjádřením složité symboliky, obsahující jak společenskou kritiku, tak i naději na nalezení smysluplné cesty z chaosu světského labyrintu. Ne náhodou se v těchto obrazech objevuje klíčovým způsobem motiv babylonské věže.
Kromě výstavní prezentace obrazů bude umělec v třítýdenní performanci pokračovat v živém malování s hudbou v galerii za přítomnosti diváků. Dne 3. března uvede jako dvojkoncert s malířskou performancí premiéru první části opery „Bábel“, pro niž vytvořil libreto a výpravu, hudbu napsala Zuzana Michlerová. Opera jako celek má být uvedena v tomto roce v Lipsku a Praze. Výstavu zakončí při její dernisáži hudební bodypainting performance – „Tělo rozkvetlé hudbou a malbou“ s módní přehlídkou 3 modelek v bílých kostýmech, určených k malířské dekoraci a čtvrté modelky s nahým tělem, kde tématem malby je tělo v síle jeho duchovní čistoty, a malba na tělo prostředkem spojení a souznění s vesmírem.
Galerie kritiků, Palác Adria v Praze

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Vladimír Kiseljov: Nadějepis