Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Vladimír Kiseljov: Insight

1. 4.-30. 5. / Galerie Prokopka / Malba

Do 30. 5. 2022 bude v Galerii Prokopka, Prokopova 9, Praha 3, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Vladimíra Kiseljova: Insight.

Vladimír Kiseljov ( narozen 1984 ) se pohybuje v širším poli malby, scénografie a performance, je absolvent Kunstuniversität Graz, SŠUŘ a JAMU v Brně. Pro jeho tvorbu je typické propojování hudby, barvy a pohybu v performancích v určitých specifických prostorech. Svět hudby často ožívá i díky symbolům z mytologie.
Výstava INSIGHT je instalace obrazů zachycující mapu energií velkých měst, které spojuje s díly monumentálních hudebních skladeb. Kiseljov se zde zaměřuje na zachycení energie a paměti místa, jeho duchovního přesahu a instinktivní práci se svým tělem a pohybem u akční malby. Jeho nový cyklus slavných měst Berlína , Paříže, Říma, Benátek je rozšířen o Kiev, Mariupol, Kharkiv, Odesa, ze kterých pochází někteří jeho příbuzní. Propojení všech smyslů diváka autor sám pojmenovává vlastním výtvarným směrem – Synestetismus. Malířsko – hudební performance na zahájení výstavy byla jedinečná možnost o prožití celkového vjemu z procesu tvorby.

Kiseljov zrealizoval řadu výstav na International Biennale of Modern Art ve Florencii, Galerii Akademie výtvarných umění ve Florencii 2021, Prague Quadriennale 2015 (největší mezinárodní výstavě scénografie), v Berlíně, Vídni, Lipsku, Edinburghu, Kodani, Mnichově, Linzi, 3x v Praze v Galerii kritiků, v Brně ve Wannieck a Richard Adam Gallery aj. V roce 2018 byl vyznamenán cenou „Goldene W“ za svou uměleckou a vědeckou činnost spojenou s dílem Richarda Wagnera. V roce 2018 se s týmem Macl+Luňáková zúčastnil mezinárodního divadelního festivalu v Casablance v Maroku s malířskou performance s projekcí, získána cena za interakci.
Pokud Vás vystavená díla zaujala, kontaktujte kurátorku výstavy Markétu Vlčkovou.

www.vladimirkiseljov.com

Výstavní plán galerie Prokopka směřuje k mladé a střední generaci výtvarníků a má obsáhnout všechny výtvarné obory od malby, fotografie, sochy až po nová média.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Vladimír Kiseljov: Insight