Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Vladimír Kiseljov – Garden of mysteries – výstava a živá malba celý srpen 2019

1. 8.-31. 8. / Vrtbovská zahrada / Malba

Do 31.8.2019 bude ve Vrtbovské zahradě, Karmelitská 25, Praha 1, přístupná výstava obrazů Vladimíra Kiseljova: Garden of mysteries, obměňovaná každý den !

Každý čtvrtek a neděli v 17:00 speciální program s hosty hudebníky, básníky atd.

Prodej nové knihy V. Kiseljova „Mystéria vepsaná ve tvářích“ která obsahuje jeho portréty slavných skladatelů, filosofů a básníků a jeho text o nich.

……

Vladimír Kiseljov uspořádal dosud přes 90 samostatných výstav. Patří mezi ně i účast na Mezinárodním Bienále současného umění ve Florencii v roce 2009, výstavy obrazů v Berlíně, Bayreuthu, Edinburghu, Vídni, Kodani, Lipsku, Zadaru, Praze aj. Realizoval 10 rozměrných nástěnných maleb, z nichž největší vznikla v roce 2015 v podchodu vlakového nádraží v Tišnově na ploše 600 m2 a je provázená neustále znějící hudbou. Další jsou v Edinburghu, Casablance, Florencii aj. V roce 2015 se svou tvorbou zúčastnil i oficiálního programu Pražského Quadriennale. V roce 2018 účinkoval na mezinárodním divadelním festivale v Casablance v Maroku s malířskou performance s projekcí, získána cena za interakci.

Kiseljovovy obrazy vyjadřují synestetické vnímání světa a propojují všechny smysly. Zhmotňuje a propojuje v díle hudbu, barvy, filosofický význam, pohyb, prostor a čas. Jeho tvorba je prožitá, autentická přímá vnitřní cesta, přetvořená do uměleckého díla.

Je Presidentem Spolku Richarda Wagnera Brno.

V roce 2018 byl vyznamenán cenou „Goldene W“ za svou uměleckou a vědeckou činnost spojenou s dílem Richarda Wagnera. Stalo se tak na mezinárodním kongrese Richard-Wagner-Verband International v Innsbrucku. Tuto cenu obdrželo zatím jen 5 lidí na světě, všichni ze západní Evropy a ve věku nad 60 let.

www.kiseljov.netFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Vladimír Kiseljov – Garden of mysteries – výstava a živá malba celý srpen 2019