Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Vladimír Kiseljov: Fire, walk with me

2. 2.-5. 4. / Cafe Prostoru v NTK / Malba

Do 5. 4. 2024 je v Cafe Prostoru_ , v budově Národní technické knihovny, Technická 6, Praha 6, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Vladimíra Kiseljova: Fire, walk with me.

Vidíme zde téma iniciace, překročení hranice do duchovního světa, kontaktu se svým duchem a vášní, planoucí jako oheň v Grálu. Autor se u prvního cyklu nechal inspirovat seriálem Davida Lynche: Twin Peaks a různými mytologiemi a archetypy C. G. Junga. Totéž platí o černobílých grafikách, které jsou tuší osvobozeny od barvy.
 
Další obrazy z cyklu Heart, ukazují různé stavy prožívání světa srdcem. Srdce zároveň představuje vesmír, jednotu všeho živého, vhled do své duše a různorodost toho, co člověk ve svém nitru najde. V obou cyklech nacházíme propojující téma světla poznání, životní energie, která většinou zlatou barvou září, proměňuje a zušlechťuje hmotu a ducha. V obrazech můžeme najít i alchymickou a hermetickou symboliku, které se společně s Tarotem autor dlouhodobě věnuje, také ve svých dvou publikovaných knihách. Některé obrazy zobrazují jeho synestetické vidění hudby, která také často zachycuje extáze a vytržení lidského ducha. Obrazy vznikají tzv. akční malbou, litím barev z plechovek rovnou na plátno a dává tak plasticitu i jedinečnost svým obrazům.
 
Vladimír Kiseljov (*1984) malíř, performer, scénograf, režisér, spisovatel, absolvent Kunstuniversität v Grazu, scénografie JAMU v Brně. Žije v Praze a přednáší dějiny umění a učí malbu a kresbu. Zrealizoval přes 100 samostatných výstav po celé Evropě, kde jsou jeho obrazy zastoupeny v soukromých sbírkách. Mimo jiné na Mezinárodním Bienále moderního umění ve Florencii, Galerii Akademie výtvarných umění ve Florencii 2021, Prague Quadriennale 2015, v Berlíně, Vídni, Lipsku, Edinburghu, Kodani, Mnichově, Linzi, v Praze v Galerii kritiků, v Galerii Černá labuť. V roce 2023 v Alšově Jihočeské galerii, zrealizoval performance v Národní Galerii v Praze (Anežský klášter), ve Wannieck a Richard Adam Gallery v Brně, aj.
Vladimír Kiseljov nazývá svůj výtvarný směr Synestetismus. Do svých expresivních obrazů aplikuje své vnímání světa propojené současně více vjemy – vnímá hudbu a všechny vjemy barevně. Svými obrazy a performance vzácně propojuje malbu, akční umění a všechny smysly diváka – zrak, sluch, vnímání dynamiky pohybu, prostoru samotného a v neposlední řadě i filosofické pojetí a symbolické odkazy.
 
Věnuje se také tvorbě nástěnných maleb, které byste našli ve Florencii, Kodani, Edinburghu, Lipsku, Praze aj. (v roce 2015 namaloval největší nástěnnou malbu v ČR o ploše 600 m2 v Tišnově u Brna). V roce 2018 byl vyznamenán cenou „Goldene W“ za svou uměleckou a vědeckou činnost spojenou s dílem Richarda Wagnera. V roce 2018 na mezinárodním divadelním festivalu v Casablance v Maroku získal (s týmem: Macl, Luňáková) cenu za interakci s malířskou performance s projekcí. Napsal a ilustroval dvě knihy – Mystéria Richarda Wagnera v obrazech (2013) a Mystéria vepsaná ve tvářích (2019).
 
Za Cafe Prostoru_ Martina Houdek


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Vladimír Kiseljov: Fire, walk with me