Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Vladimír Kiseljov: Barvy, plochy, ráje

Do 30. 11. 2022 bude v Art & Event Gallery Černá Labuť, Na Poříčí 25, Praha 1, 8.patro výtahem, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Vladimíra Kiseljova: Barvy, plochy, ráje.

Text kurátora výstavy Martina Dostála:

Multimediálních umělec Vladimír Kiseljov (nar. 1984 v Boskovicích) vstupuje do hájemství malovaných obrazů bočním vchodem, neboť původním zaměřením je divadelní scénograf a režisér, kterého lákají velké hudební formy a osobnosti minulosti. Klasická hudba také výrazně ovlivňuje Kiseljovovo malířské dílo, ať už se jedná o motivy, rytmus, barvy. V malířství si ohledává různé způsoby a přístupy, experimentuje s formami, tíhne k symbolickým způsobům vyjadřování.

Vystudoval scénografii na brněnské JAMU, stážoval na Kunstuniversität v rakouském Grazu; propojuje divadelní, scénické, hudební, malířské a spisovatelské aktivity; chtělo by se říci v duchu wagnerovského gesamtkunstwerku. Ve své malířské tvorbě vychází vstříc estetickým paradigmatům, zastává názor, že malířské dílo by se mělo především líbit. Z mého pohledu je Kiseljovova silná stránka v symbolických kompozicích, v nichž se dostal do blízkosti anglických stuckistů, neklidný duch malířského hledání ho však vrhá také na cestu výrazně barevné a expresivní abstrakce, zkouší si i abstrahovaná figurální témata. Kiseljov si nepřestává idealizovat svět umění, ve kterém pátrá po svém osobním ráji, který by mohl být rájem i pro nás ostatní.

Martin Dostál
Kurátor výstavyFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Vladimír Kiseljov: Barvy, plochy, ráje