Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Vladimír Fortin – obrazy – výběr z díla

Cca do 30.9.2018 bude v evangelickém Kostele sv.Martina ve zdi, Martinská 8, Praha 1, přístupná výstava Vladimír Fortin – obrazy – výběr z díla.

Výstava je otevřena denně kromě neděle 15.00–17.00 hod.

Všechny ukázky z výstavy: Petr.

Vladimír Fortin
Narozen v Praze v roce 1923, vystudoval obor výtvarná výchova na vysoké škole architektury a_na pedagogické fakultě U K u prof. Cyrila Boudy, Martina Salcmana a Karla Lidického. Vyučoval výtvarnou výchovu na odborných školách a na gymnasiích v Praze.Jako výtvarník se věnoval malbě portrétů, krajin a_zátiší.Významnou součástí jeho tvorby jsou práce v duchu expresivní abstrakce.
Vystavoval samostatně doma i v zahraničí, též se skupinou Tolerance, jejímž byl zakladatelem.
Svými pracemi je zastoupen ve fondech kulturních institucí a mnohých soukromých sbírkách.Byl členem Nového sdružení pražských umělců a Sdružení výtvarníků ČR. Vladimír Fortin zemřel v říjnu 2005, in memoriam byl oceněn Světovou unií kultury.

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Vladimír Fortin – obrazy – výběr z díla