Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Vladimír Blažek: „Končiny a scenérie“

Do 29. 4. 2022 bude ve foyer a kavárně Kina Dlabačov, Bělohorská 24, Praha 6, přístupná zajímavá výstava obrazů Vladimíra Blažka: „Končiny a scenérie“.

Vladimír Blažek (narozen 1952)
Rodák z Letné, nějakou dobu žil v Plzni, je dlouholetý obyvatel Břevnova.
Studoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, věnoval se pedagogicky a odborně vědám o člověku (zvláště z pohledu biologické antropologie), působil především v Psychologickém ústavu ČSAV a na Fakultě filozofické ZČU v Plzni.
Maloval od dětství, byl více méně samouk. Po delší období, kdy se tvorbě věnoval jen sporadicky, se k malování vrátil s odchodem do důchodu. Vždy ho lákaly především krajiny, ale v jeho práci se objevují i abstraktní obrazy. Vedle malby ho významně baví dělání koláží a digitální grafiky.
V minulém roce představil své koláže na výstavě „Dere se mi z mysli ven“ v Pražské kavárně na Letné.
Výstava obrazů „Končiny a scenérie“ měla proběhnout zde v MC Dlabačov před rokem, ale opatření proti kovidové infekci ji zrušila.

Bližší informace na webu: https://www.vlabla.cz/

Dotazy, informace, prodej: vlabla@volny.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Vladimír Blažek: „Končiny a scenérie“