Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Vladimir 518: Vše, co si o sobě myslím, mi začalo připadat bytostně podezřelé

7. 11.-28. 11. / Platforma 15 / Malba

Do 28. 11. 2023 je v galerii Platforma 15, Písecká 15, Praha 3 (kousek od metra Flora) přístupná velmi zajímavá a hustá výstava Vladimira 518: Vše, co si o sobě myslím, mi začalo připadat bytostně podezřelé.

Otevřeno Út – So 14:00 – 18:00, neděle jen na individuální objednání předem.

Průvodní text kurátora Radka Wohlmutha:

Jak naznačuje název nejnovějšího cyklu obrazů a prací na papíře, který multimediální umělec Vladimir 518 vytvořil pro prostor Platformy 15, stala se hlavním tématem jeho momentálního vizuálního uvažování introspekce. Svou typickou plošnou malbou v pastelových odstínech kombinovanou s razantními grafickými zásahy a brutální redukcí tvarů, která se někdy zastaví až na hranici karikatury, defragmentuje lidskou tvář téměř po architektonickém způsobu a snaží se skrz její povrch proniknout do labyrintu pocitů a myšlenek.

Dynamická kompozice posouvá tradiční motiv hlavy směrem ke strukturální abstrakci, takže se dokáže vyhnout vyčerpávající ilustrativní doslovnosti, ale zároveň si uchovává schopnost fungovat jako katalyzátor osobních asociativních procesů. Objektivizující tvarosloví otevírá možnost subjektivního vnímání, díky obecně utvářenému výrazu se tedy může s obsahem obrazů ztotožnit v podstatě každý. Přestože se zdá být v centru zájmu především sebereflexe, jinými slovy hlava a vše, co se v ní děje, včetně sebezpochybňování a postupující destrukce osobnosti, to k čemu se Vladimir 518 ve skutečnosti vyjadřuje asi nejvíc je reflexe doby plné virtuálního před- stírání konfrontované s reálným tlakem každodennosti.

Kurátor: Radek Wohlmuth

https://www.platforma15.com/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Vladimir 518: Vše, co si o sobě myslím, mi začalo připadat bytostně podezřelé