Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Vladimír 518 – Pád

20. 7.-2. 9. / DSC Gallery / Malba

Do 2. 9. 2021 bude v DSC Gallery, Dlouhá 5, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a syrová výstava Vladimíra 518 – Pád.

Galeristé současného umění se mnohdy pouští na tenký led při hledání nových tváří a nebojí se výzev. Jedním ze specifik DSC Gallery je rozhodně práce se silnými osobnostmi. Proto se nyní, po uvolnění podmínek, chystá dlouhodobě připravovaná výstava Vladimira 518. Dokladem jeho velké kreativity a multidisciplinarity je řada hudebních, výtvarných, grafických, dokumentárních a společensko-kulturních projektů, kterým se v posledních letech Vladimir věnoval. Pod názvem PÁD. se představí soubory pláten a kreseb, inspirované hledáním primitivních forem a odkloněním od kalkulované estetiky. Jaké je napětí mezi lidskou animalitou a společenskou tendencí k vytváření systému? Nejen to, se odráží v zobrazivosti děl Vladimira 518.

V dialogu Abyssus abyssum invocat… („Peklo volá peklo…“) hovoří publicista Joset Rauvolf s autorem, jenž se dokáže úderně vyjadřovat slovem, hudbou a výtvarným projevem. Nutkání, vztahovat se k zavedeným systémům, je hnacím motorem pro Vladimira 518. Vše se odvíjí od konfrontace, která vždy přináší proměnu. Při otázkách, proč se vyjadřuje právě skrze obrazy a jakým způsobem, popisuje: „Je to vlastně hledáni primitivního výtvarného jazyka, určité surovosti, byť člověk logicky nalézá pouze další formu jiné estetiky. Popírá díky ní sice ambici po nějaké dokonalosti, nalézá ovšem jinou hodnotu, a tou je silná soustředěnost na obsah.“ Z pohledu autodidakta se naplno oddává nejistotě a ocitá se cíleně na hraně možností výtvarného sdělení.

Pád tedy značí střet, který by měl pomoci a podnítit k novému úhlu pohledu. Skrze několik médií je na výstavě toto téma rozpracováno. Zvukové video sekvence, textové citace, objekty, malby a kresebné série rozvíjejí vedený příběh dle scénáře autora. Příklony k primitivismu napomáhají k rozmlžení symboliky dobra a zla. Jak míní Vladimir 518: „Stále více přestávám věřit na princip ‚my‘ a ‚oni‘. Stále více se snažím vyvarovat toho ‚oni‘. Protože když se skutečně přísně sebeanalyzuju, tak vidím, že peklo i ráj si člověk nosí v sobě. Každý z nás je vrchol evoluce, i odporný sebestředný monstrum.“ Ateliér je pro něj úkrytem, který funguje jako obrana vůči světu a zároveň je pro něj tvorba únikem a arteterapií.

Má být součástí dnešního statusu umělce a jeho projevu moralizující stanovisko? A je Vladimir mediátorem, který soudí společnost? Odpovědí můžou být slova kunsthistoričky Karolíny Juřicové: „Myslím, že je umělecké vyjádření nutno reflektovat z pozice diváka. Sebereflexe každého z nás podporuje proměny našich úsudků, mnohdy předsudků. Umělec by se měl zříct pozice soudce, stejně tak, jak to dělá Vladimir 518. Tím se mu daří probouzet emotivitu a obrazy jsou průhledem do situací, které jsme sami v životě prožili.“

Promyšlený koncept obsahuje různé aktivity související s výstavou, konkrétně komentované prohlídky s autorem, které představí vybraná díla. Věnovat se budou i starším a aktuálním pracím na papíře, které mají v rámci projektu zásadní prostor. O aktivitách vás budeme průběžně informovat skrze Instagram a FB DSC Gallery.

Vladimir 518 (vlastním jménem Vladimír Brož, nar. 1978, Praha) Žije a pracuje v Praze. Vladimír Brož začínal jako výrazná postava pražské graffiti scény. Později se věnoval především hudebním projektům, ilustracím, komiksu nebo scénografii. Spolupracoval s experimentální divadelní skupinou TOW (např. Noční můra, 2004 nebo Turing Machine, 2006), je spoluautorem projektu SPAM (Karel Gott Prager, 2009/ Interpretace černobílých struktur Zdeňka Sýkory, 2010/ BIT, 2010/ SMRT, 2014) nebo komiksových novin KIX. Samostatnou kapitolu tvoří hudební projekty: se skupinou PSH (Repertoár, 2001/ Rap’n’Roll, 2006 / Epilog, 2010), sólové projekty jako V 518 (Gorila vs. Architekt, 2008 / Flashback, 2012 / Idiot, 2013 / Ultra! Ultra!, 2017) za které získal řadu ocenění (cena Anděl 2008, 2013). Výrazným počinem je založení labelu a nakladatelství BiggBoss (2666: Praha Odyssey, 2006 / Kmeny, 2011/ Město=Médium, 2012 / Kmeny 0, 2013 / monografie Davida Černého, Lubomíra Typlta, Krištofa Kintery, Milana Dobeše, Vladimíra Ambroze aj.). Projekt Kmeny vznikl také jako dokumentární seriál pro ČT (2015), a zároveň byl realizován i jako rozsáhlý výstavní projekt pro Uměleckoprůmyslové muzeum Brno (2017). Vladimir 518 je taktéž autorem výpravné publikace o českých umělcích s názvem Obsese (2015).Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Vladimír 518 – Pád