Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Vizita – obrazy z mezinárodních výtvarných setkání Salve v Prachaticích

Do 19.6.2015 bude v Galerii Antonína Navrátila – Novém sdružení pražských umělců, Husinecká 8, Praha 3, přístupná výstava Vizita – obrazy z mezinárodních výtvarných setkání Salve v Prachaticích.

První výtvarný workshop pod názvem SALVE PRACHATICE uspořádalo město Prachatice v červenci roku 2006 a záštitu nad ním převzala Asociace jihočeských výtvarníků. V dalších letech se spolupráce prohloubila o participaci BBK (Berufsverband Bildender Künstler) Niederbayern Passau a o rok později i o rakouskou asociaci. Tato spolupráce tří asociací ze tří zemí Evropy a města Prachatice trvá dodnes. Hlavním cílem workshopu, který postupně získal svůj mezinárodní charakter a který je každoročně podpořen finančními prostředky EU, je konfrontace a zachycení různých pohledů na město Prachatice rukou evropských malířů, případně sochařů. Na závěr každého workshopu se uskuteční vernisáž vzniklých děl. Město Prachatice, které si od každého umělce vždy jedno dílo vybere a uschová ve svém depozitáři, tak mimo jiné získává zpětnou vazbu, jak toto historické město na jihu Čech vnímají ruce, srdce a duše výtvarníků současného moderního umění u nás i v zahraničí.

Výtvarný workshop SALVE je nejen možností veřejné prezentace současných výtvarných směrů, ale především se stal důležitou součástí společenského života. Rozvoj výtvarné, kulturní a společenské spolupráce, podpora společenských setkání a setkání při výtvarném workshopu, jdou ruku v ruce s rozvojem cestovního ruchu příhraničních měst. Rozvoj turismu s sebou přináší rozvoj regionálního hospodářství v česko-rakouském pohraničí, navázání nových a prohloubení stávajících kontaktů mezi partnerskými městy a rozvoj spolupráce mezi komunitami na obou stranách hranic. Turistická prezentace města Prachatice, která bude součástí večera, by měla přiblížit krásy města a jeho okolí a seznámit s možnostmi kulturního, společenského a sportovního vyžití, které Prachaticko nabízí.

Prachatice jsou jedním z nejzdobnějších měst v jižních Čechách. Střed města s renesanční výstavbou byl vyhlášen městskou památkovou rezervací. Prachatice leží v Šumavském podhůří pod vrchem Libín ve výšce 561 m nad mořem na Živném (Bělečském) potoce. Prachaticemi a jejich okolím prochází řada naučných stezek.

Zdroj: město Prachatice (www.prachatice.eu); www.jiznicechy.orgFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Vizita – obrazy z mezinárodních výtvarných setkání Salve v Prachaticích