Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Vít Ondráček: Černá duha

Do 26.2.2016 bude v sále ICAVI Akademie věd, Národní 3, Praha 1, přístupná výstava obrazů Víta Ondráčka: Černá duha.

Obrazy Víta Ondráčka z cyklu Černá duha prozrazují velikou vnímavost pro přírodní děje, jako
by se do nich promítaly pohyby a zlomy geologických vrstev, divoké víry, poryvy rozbouřených
živlů, ale i podivuhodné formy organického života. Ondráčkova barevná „askeze“, tedy
záměrné omezení všech barev na odstíny šedi v černobílé škále, přitom úspěšně podněcuje
intenzivní barevné prožívání malby v divákově představivosti. Jádro rozsáhlého cyklu Černá
duha vzniklo mezi lety 1994–1998 a po dvaceti letech se tato díla vrátila do výstavních síní na
retrospektivách v Pardubicích (2014) a v polské Vratislavi (2015).

Vít Ondráček (1959) pochází z Ponětovic u Brna a poslední dvě desetiletí žije a tvoří
v Kunštátě na Moravě. Vystudoval v Brně obor grafika na Střední uměleckoprůmyslové škole
u Dalibora a Ivana Chatrných. Věnuje se především malbě, kresbě, grafice a knižní ilustraci.
Vyniká v řadě výtvarných technik, mimo jiné v prstové malbě (tzv. daktylogramy) nebo malbě
na skle, vyvinul mnohé nezvyklé postupy grafického tisku. Pro jeho tvorbu je příznačné úzké
sepětí s literaturou – sám vydal několik knih poezie a deníkových záznamů, přispívá do
literárních časopisů, přátelil se a úzce spolupracoval s Ludvíkem Kunderou
a Janem M. Tomešem, jeho výstavy často zahajují nebo komentují současní spisovatelé
a básníci (Petr Pazdera Payne, Vít Slíva, Bogdan Trojak, Radek Malý, Jaromír Typlt a další).
Od roku 1993, kdy se setkal se svou ženou Janou, Ondráček navíc programově navazuje na
odvěké snahy proměnit v umělecké dílo i celý život, nechat tvořivě prolínat slova, obrazy, sny
a vize, přátelská setkání, pěší poutě, pozorování přírody… Tomu odpovídá i prostředí
a výzdoba staré městské šatlavy v Kunštátě, které Ondráčkovi vdechli novou podobu.

„Umění je to, co činí život zajímavějším než umění!“

Text: Jaromír TypltFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Vít Ondráček: Černá duha