Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Viktória Šoltisová: Madona vo výrobe

8. 10.-3. 11. / Galerie Prokopka / Malba

Do 3.11.2018 bude v Galerii Prokopka, Prokopova 9, Praha 3, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Viktórie Šoltisové: Madona vo výrobe.  Všechny fotky z výstavy i z vernisáže: Petr.

Viktória Šoltisová ( narozená 1984 ) absolventka ateliéru Katedry grafiky a iných médií, prof. Róberta Jančovič akad.mal. na Vysoká škola výtvarných umění a designu v Bratislavě. V roce 2008 byla na stáži Fontys University, Department of Visual Arts, Tilburg, NL. V roce 2005 – 2009 absolvovala Katedru grafiky Mgr. art. Róbert Makar, ArtD. v Banské Bystrici. Vyrovnaný autorčin pohyb ve vícero médiích kresby, malby grafiky se v některých pracech navzájem propojuje. V tvorbě se objevují jak figurální tak i abstraktní motivy, dále reflektuje témata z vnitřního dění autorky vyplývající ze zkušeností a kontrastů ( soubory: Slepice v peřinách, Věk a město aj.).

Výstava Madona vo výrobe je koncepčně velmi čistou a jednoduchou, zároveň však velmi osobní a citlivou výpovědí autorky. Seskupení počítačové grafiky, sítotisku i malby se sjednocuje v tématickém celku. Tím je postava madony zasazená do minimalistického, maximálně zkratkovitě naznačeného průmyslového prostředí továren. Madona jako představitelka nejkrásnějších ženských ctností, ideálu krásy a mateřství se ze svého přirozeného prostoru přesouvá do výroby textilního anebo potravinářského průmyslu. Snaží se plnit ideály, respektive normy pracovního tempa, nároky se každým dnem na ženy ve společnosti zvyšují. Šoltisová má za sebou řadu samostatných výstav i společných projektů. V letech 2010 -2014 se účastnila projektů sledujícího symbol křesťanství v současném umění Sacral Elementum / Spišská Nová Ves, Košice. V případě zájmu o vystavené obrazy, kontaktujte kurátorku výstavy.

Více: www.viktoriasoltisova.com

kurátorka: Markéta Vlčková

Výstavní plán galerie Prokopka směřuje k mladé a střední generaci výtvarníků, má obsáhnout všechny výtvarné obory od malby až po nová média.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Viktória Šoltisová: Madona vo výrobe