Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Viktor Pivovarov – Mezi já a já

6. 9.-14. 10. / Galerie Petr Novotný / Malba

Do 14. 10. 2023 je v Galerii Petr Novotný, Heřmanova 35, Praha 7 (kousek nad Veletržním palácem), přístupná velmi zajímavá a chytrá výstava známého umělce Viktora Pivovarova: Mezi já a já. Otevřeno Út – Pá 12 – 18, sobota po tel. domluvě.

Viktor Pivovarov se v 70. letech stal spolutvůrcem (s Iljou Kabakovem) nového konceptuálního žánru, vytvářejícího spojení slova a obrazu, který nazvali album. Tato alba, kterých vytvořili obsáhlou řadu, tvoří originální příspěvek do celosvětové vlny konceptualismu. Spojení slova a obrazu v konceptuálním smyslu převádí společným působením pozornost k hlubšímu, sémanticky bohatšímu obsahu, což je asi nejvlastnějším principem Pivovarovy tvorby. Rovněž v oblasti malby dává přednost cyklům, tematicky konceptuálně spojeným. Autor často pracuje s výrazně autobiografickými prvky. Vytváří tak imaginární svět, tvořený vzpomínkami na konkrétní realitu. Mnohé jeho práce mají též silný existenciální podtext, někdy s vypjatými erotickými náměty.

Pivovarovy malby, aktuálně představené na výstavě Mezi já a já, jsou částí rozsáhlého cyklu, vznikajícího několik posledních let, zde jsou vybrány práce z posledních dvou let. Tento cyklus je vlastně jakýsi obrazový deník, kde autor zachycuje různé prožité situace, ale též se formou vzpomínek vrací do minulosti, v obrazech se mísí hravost i naivita, humor i existenciální napětí. Formu malby na karton malíř zvolil pro možnost uvolněnější malby a kvůli jiné, zvláštní barevnosti oproti plátnu. Je to taky návrat do 60. let, kdy nebylo na co malovat a různé náhražkové materiály umožňovaly zachytit syrovost a přirozenost.

Viktor Pivovarov (*1937) v letech 1957–1962 studoval na Moskevském polygrafickém institutu. Po ukončení studia se věnuje knižní ilustraci a grafice, později malbě. Viktor Pivovarov je dnes již žijící legenda. Je to suverénně se vyjadřující umělec širokého koncepčního myšlení a značné výtvarné inteligence. Tvoří dnes v řadě médií, kromě malby, kresby a textu jsou to i fotografie, objekty, koláže. Má za sebou dlouhou řadu výstav u nás i ve světě a je zastoupen v mnoha institucionálních i soukromých sbírkách. Od roku 1982 žije a pracuje v Praze.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Viktor Pivovarov – Mezi já a já