Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Prague Photo 2015 | VIII. ročník

VIII. ročník PRAGUE PHOTO 2015 se uskuteční ve dnech 21.–26. dubna 2015 v Kafkově domě, nám.Franze Kafky 3, Praha 1.

Představí se zde téměř tři desítky vystavujících subjektů.

V Kafkově domě bude možné zhlédnout nejširší plejádu jednotlivých fotografů, galerií a společností zabývajících se fotografií, prezentovány budou originály téměř 230 autorů, a to jak současných, tak i klasiků. Své kolekce autorských fotografií uvedou např. Artinbox Gallery, Thalia Picta , Galerie Gambit, IndigoSpace, Galerie Millennium, aj. Stále populárnější jsou tzv. pop-up prezentace jednotlivých autorů – letos např. Magdalena Bláhová, Tomáš Paulus, Robert Carrithers, Antonio Cossa. Poprvé se vedle českých umělců představí i fotografové ze Slovenska, USA, Polska a Ruska.

Tradičně PRAGUE PHOTO uvede obsáhlou sekci tvorby nejmladší generace fotografů – studentů a čerstvých absolventů sedmi odborných škol (Slezská univerzita Opava, Západočeská univerzita Plzeň, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Škola střední a vyšší odborné školy Michael a Orange Factory, Vysoká škola umění v Bratislavě aj).

Přehlídka je již tradičně doplněna bohatým doprovodným programem – především projekcemi a workshopy, na kterých se budou návštěvníci moci seznámit s technikami 19. století. Již od vzniku přehlídky je na návrh odborné komise každoročně udělována mladému fotografovi do 35 let cena Young Prague Photo Award. Díky tomuto ocenění zaznamenali dosavadní laureáti značně zvýšený zájem o svoji práci a tento kredit jim následně přinesl i zajímavé nabídky ze zahraničí.

Konání již VIII. ročníku PRAGUE PHOTO svědčí o dlouhodobém zájmu publika i odborníků a samotných tvůrců o takovouto specializovanou a širokou platformu.Pro organizátory je tento zájem největší motivací do dalších let.

Vystavující:

1. Archiv B&M Chochola
2. Artinbox Gallery
3. Art-residence Zahradník
4. Collodion Art
5. Český olympijský výbor
6. Foto magazín
7. Galerie Gambit
8. Galerie Millennium
9. Galerie umění pro děti
10. GOAP
11. IndigoSpace
12. Vintage Photography
13. Thalia Picta
14. Projekt Magdaléna Bláhová
15. Projekt Antonio Cossa
16. Projekt Robert Carrithers
17. Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě
18. Univerzita J. E. Purkyně Ústí n/Labem – Fakulta umění a designu
19. Fakulta designu a umění L. Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
20. Matela Studio
21. Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě
22. Michael – Vyšší odborná škola umělecké a reklamní tvorby a
Střední škola umělecké a reklamní tvorby
23. Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy Orange Factory
24. Dot or Not

Doprovodný program

Projekce Masa a moc, 1938 – 2015, inspirovaná dílem Eliase Canetti (1905 – 1994)
Motto:
„Masa a moc je součástí lidské existence, je jí fascinován, rád mase propadá“….. (Canetti)
Expozice Archiv B&M Chochola, 1. patro
Denně 11 – 19 hod.

Video fragmenty
Václav, Blanka, Marek Chochola
Expozice Archiv B&M Chochola, 1. patro
Denně 11 – 19 hod.

Workshop Seznamte se s technikou collodion!
Dva mladí fotografové z Polska – Michał Sitkiewicz a Paweł Sokołowski, seznámí návštěvníky
se starou technikou snímání obrazu, tzv. collodion (vznik v r. 1850). Zájemci si mohou
následně zakoupit svůj portrét na skleněné destičce, který bude na místě vytvořen
Expozice Collodion Art, 1. patro
Denně ve 12 hod a v 17 hod.
Pátek 24. dubna v 15 hod. speciální workshop pro 10 zájemců, kteří si sami vytvoří své portréty

Workshop Nejstarší techniky ve fotografii – kyanotypie a collodion
V ateliéru technik 19. století se mohou návštěvníci zúčastnit procesu
tvorby fotografie tzv. mokrým kolodiovym procesem a kyanotypií
Expozice art-residence Zahradník, 2. patro
Denně od 16 do 18 hod.

Projekce New York – Berlin – Praha
Nejzajímavější snímky od 80tých let 20. století po dnešek
Expozice Robert Carrithers, 2. patro
Denně 11 – 19 hod.

Workshop pro děti – Generace 21. století technikou 19. století
Ve spolupráci s Galerií Umění pro děti se ti nejmenší návštěvníci seznámí
se starými technikami fotografování
Expozice GUD a Collodion Art, 1. patro
Sobota 25. dubna v 15 hod.

http://www.praguefoto.cz/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Prague Photo 2015 | VIII. ročník