Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž videoartu Magdaléna Kašparová – Coming of age story

28. 6.-13. 8. / Fotografic / Videoart

Do 13. 8. 2022 bude v Galerii Fotografic, Stříbrná 2, Praha 1, přístupná velmi zajímavá videoinstalace Magdalény Kašparové – Coming of age story.

Otevřeno út–so 13–18 h / www.fotografic.cz

V prostoru pro médium pohyblivého obrazu v areálu galerie představíme audiovizuální projekty Magdalény Kašparové tematizující dospívání, osobní historii či nutkání ke sbírkotvorné činnosti.
Storytime je otevřenou útržkovitou zpovědí neustále těkající od nostalgické radosti k prožité bolesti. Magdaléna zde nepřetržitě přeskakuje z upřímného nadšení z objevů roky ukrytých ve starých telefonech k vážnějším polohám a prostřednictvím pubertálních relikvií nás postupně provází náročným obdobím svého života. Retrospektivní video deník vyprávěný odlehčenou vloggerskou formou tak předkládá silný osobní příběh a zároveň artikuluje závažná celospolečenská témata, aniž by na jediný okamžik sklouzl k patosu.
Druhé z představených videí, My 00‘s diary, na Storytime volně navazuje a dále jej rozvíjí. Představuje prototyp webové stránky Magdalénina kutání ve vlastní minulosti, které se dotýká zejména druhé poloviny nultých let. Vytváří tak časovou kapsli složenou z dat, obrazů a vzpomínek, a tím i jakousi nostalgickou esenci konce nultých let a zároveň na konkrétních příkladech více přibližuje problematiku kompulzivního sběratelství.
Představená videa doplní velkoformátový autorský tisk sestávající z 3D skenů autorčiných sbírkových předmětů, instalovaný do velké zářící vitríny. Dávno použité artefakty zpracované technologií, která v době jejich vzniku nebyla zdaleka tak dostupná, se tak stávají jakousi subverzivní reklamou na silný osobní příběh.
Magdaléna Kašparová je čerstvou absolventkou ateliéru Nových médií 1 (škola Tomáše Svobody) na Akademii výtvarných umění v Praze. Zajímá ji funkce autoportrétu v současném mediálním prostředí. K tomu využívá prostředků remediace, mediální archeologie a retrospekce do minulých dekád. Kromě sbírkotvorné činnosti ji zajímá také pomezí umění a grafického designu. Dosud vystavovala např. v Galerii NTK v Praze, Galerii Jelení či na festivalu 4+4 dny v pohybu. Její videa byla zařazena např. na MFDF Jihlava. Žije a pracuje v Praze.
www.magdalenakasparova.com | https://www.instagram.com/magdalena.kaspar/
 
Projekt Storytime byl realizován za podpory platformy Artyčok.tv | Náš výstavní program 2022 je podporován granty Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury, MHMP a MČP1.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž videoartu Magdaléna Kašparová – Coming of age story