Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Via Young Art – škola Jiřího Petrboka na AVU

13. 4.-20. 5. / Galerie Via Art / Kresba

Do 20. 5. 2015 bude v Galerii Via Art, Resslova 6, Praha 2, přístupná výstava Via Young Art – škola Jiřího Petrboka na AVU

Vystavují: Jiří Baštýř, Ondřej Boušek, Josef Čižmár, Renata Cziroková, Štěpán Dlouhý, Veronika Gabrielová, Anna Krajčová, Kristina Láníková, Andrea Lédlová, Jiří Marek, Adriana Sarnová, Gabriela Slaninková, Hana Süssová, Miroslav Šeda a Pavla Škrletová

Studentská výstava Ateliéru kresby J. Petrboka na AVU řadící se mezi projekty ohledávající rozšířené pole kresby v rámci vizuální kultury. Kresebná východiska jsou nazírána jako prostředek schopný otevírat, strukturovat a formovat složitá témata současnosti i revidovat médium samotné. Nejde o „kreslení“ jako takové, ale o to, nalézat jeho přirozené propojení s myšlením a toto myšlení aktualizovat.

http://kresba.avu.cz/

http://www.galerieviaart.com/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Via Young Art – škola Jiřího Petrboka na AVU