Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Veronika Zapletalová: Domy…?

22. 2.-24. 3. / Kavárna Mlýnská / Malba

Do 24. 3. 2024 bude v Mlýnské Kavárně, Všehrdova 449/14, Praha 1 (vstup z Kampy), přístupná velmi zajímavá výstava obrazů a kreseb Veroniky Zapletalové: Domy. 

Malby domů volně navazují na dřívější fotografickou instalaci a knihu o chatách Chatařství – Architektura lidských snů a možností. Ta sledovala malý dům, chatu, jako zobrazení osobnosti svého majitele a stavitele, sledovala vlivy, tlaky, možnosti, omezení a představy zachycené ve funkci, tvarech, materiálech a vzájemných sousedstvích. Z maleb Domů…? nečiší tvořivost, ale osobní pomalé setkávání se v určitém bezčasí v krajině. Nejde o setkání náhodná, ale o návštěvu blízkých osobností staveb, o navázání kontaktu. Malby většinou vznikají v plenéru. Na papíře se vlastní silou zaznamenává i počasí. Obrazy někdy v mrholení vzniknou i zaniknou, někdy zamrzne štětec, papír, chumelí, fouká, padá jehličí. Příroda hraje.

…..

Veronika Zapletalová (* 1971) je česká sochařka a fotografka.

Po Střední odborné škole výtvarné v Praze strávila dva roky na dějinách umění na FF UK v Praze, kde ji nejvíce zajímala lidová architektura. Poté studovala VŠUP Praha v Ateliéru intermediálních technik Adély Matasové. V této době se zúčastnila několika stáží – na Ecole Nationale des Arts Décoratifs v Paříži, Academie Beldeende Kunsten v Maastrichtu v Holandsku a na AVU v Praze u Františka Hodonského. Zkoumala zde krajinomalbu, prostorové práce, různá výtvarná řemesla a materiály (mozaiku, grafické techniky, keramiku, sochařské techniky, kovářství, svařování, fotografii, textil, kresbu) a školu zakončila u Kurta Gebauera v Ateliéru sochařství na VŠUP diplomovou prací Krajinky. Poté několik let navštěvovala Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. V roce 1996 obdržela cenu Nová jména vydáváním Pražským domem fotografie PHP.

Vždy ji zajímala krajina, stále více krajina obývaná a její soužití s člověkem. Od prvotních zájmů o malbu a sochu se postupně dostala k fotografii, avšak i zde je její přístup výrazně sochařský. Poslední dobou její práce získává filmovou podobu.

Jeden z nejstarších jejích souborů nazvaný Krajinky obsahuje 30 soch krajin z různých, většinou měkkých materiálů, které vycházejí z fotografií a mírně se pohybují, „dýchají“, či jim „pulsuje tep“. Během studia na ITF v Opavě se ocitla na Moravě, kde několik let vytvářela různá stvoření z dubu v Pivečkově lesoparku ve Slavičíně. K tomuto projektu později vydala katalog. Když byl park náhle téměř zničen, měla potřebu uchopit krajinu komplexněji, zachycovat sochy již existující a upozorňovat na ně. Tak mimo jiné vznikl i fotografický soubor Rourouni (1998–1999). Tato potrubí za socialismu „vyhřezlá“ v Baťově funkcionalistické továrně ve Zlíně původně chtěla na místě natřít na růžovo a upozornit na ně jako na sochy již stojící, ale nakonec byl výsledkem soubor černobílých fotografií s růžově dobarvenými rourami, které jako nádory vyrostly na budovách bývalých baťových závodů, a k nim doprovodný katalog ve formě dětského leporela, určený ovšem pro dospělé.

Následně v letech 2000–2005 vznikl kamerou sochaný soubor Chatařství (s malým katalogem z roku 2002 a následně roku 2007 vydanou knihou), zachycující chaty jako sochy, jako zhmotnělé lidské sny o štěstí. Systematicky mapovala výrazně český fenomén chatařství, snažila se víceméně věcně a chronologicky postihnout typologii rekreačních staveb, včetně lokálních proměn a módních vln. Drobné snímky prezentovala „sochařsky“, na silné podložce je instalovala v podobě mozaiky a v reakci na konkrétní výstavní prostor.

Dalším jejím projektem byly dlouhými časy exponované fotografie organicky se vrstvících staveb, jimiž zachytila orientální architekturu jako holistický celek plný nevšední barevnosti a atmosféry. Tento projekt nazvaný Architektura Jordánska a Sýrie podpořilo UNESCO a získala za něj cenu UNESCO: Aschberg program, Artist in Residence, 2002. Dále má na kontě knihu ilustrací Kočičí zaklínání, Irské balady a pověsti (nakladatelství Argo), jež zpracovává perokresbou pohledy na krajinu i interiéry a využívá chyb a záběrů fotografického laika, poté fotograficky zpracovaný projekt Místa – Bukurešt zachycující urbanistické vztahy mezi budovami a vliv působení jednotlivých míst a projekt Auta – Vozítka, který se vrací k otázce nejen českého fenoménu funkčních rukodělných domácích vozítek; sestává z dokumentačních fotografií automobilů, které jsou ozvláštněny nejrůznějšími okrašlujícími nebo improvizačními účelovými zásahy svých majitelů.

Žije v Praze. Od roku 1991 vystavuje, většinou v zahraničí. Je na volné noze a živí se nejčastěji komerční kresbou, grafikou, corporate designem, navrhováním interiérů, výstav, nástěnnou malbou, výjimečně fotografií a její výukou a dalším. (zdroj životopisu: http://www.chatarstvi-architektura.cz)Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Veronika Zapletalová: Domy…?