Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Veronika Šrek Bromová: Mezi dobrem a zlem

2. 12.-30. 1. / SmetanaQ / Fotografie

Do 30. 1. 2022 bude ve 3.patře centra umění a designu SmetanaQ, Smetanovo nábřeží 4, Praha 1, zdarma přístupná velmi zajímavá výstava Veroniky Šrek Bromové: Mezi dobrem a zlem.

Česká performerka a experimentátorka nás prostřednictvím nejrůznějších médií vtahuje do sugestivního osobního světa vystaveného tlakům civilizace a současně prožívaného v těsné blízkosti přírody.
Kurátorka: Adriana Primusová (GASK)
 
Veronika Šrek Bromová se narodila v Praze v roce 1966. Absolvovala Střední výtvarnou školu Václava Hollara v Praze a v roce 1993 Ateliér ilustrace a grafiky vedený prof. Jiřím Šalamounem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V roce 1997 a 2000 byla mezi finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého. Její práce získaly odezvu v zahraničí a v roce 1999 reprezentovala Českou republiku na bienále současného umění v Benátkách. V letech 2002–2011 vedla Ateliér nových médií 2 na Akademii výtvarných umění v Praze. Nyní vyučuje na AAU Praha Cross media Studio. Věnuje se arteterapii a psychoterapii, organizační a kurátorské práci.
Více než deset let žije ve východních Čechách v obci Střítež u Poličky, kde se usadila se svým mužem Ivanem Šrekem a dětmi v usedlosti Chaos. Zde organizuje celoroční výstavní, vzdělávací a kulturní program v galerii Kabinet Chaos a pořádá umělecká setkání a rezidenční kreativní pobyty a dílny.
Patří mezi ženské protagonistky generace devadesátých let, do českého prostředí vnesla experiment manipulované fotografie a provokativní umělecké gesto. Její tvorba je spojována zejména s fotografií, ale věnuje se videu, prostorovým instalacím a objektům, kresbě i malbě a její tvorba má výrazně performativní charakter.

Prodejní umělecká galerie SmetanaQ s kurátorskou pečlivostí poskytuje prostor těm umělcům, kteří chtějí svou tvorbu představit široké veřejnosti. Propojení uměleckého světa se světem komerčním vytváří místo pro interakci, diskusi a vzájemnou inspiraci. Tím spíše, že výběr SmetanaQ Gallery se pohybuje napříč výtvarnými styly, genderem i věkem. Šíře prezentace dovoluje nabídnout k prodeji tvorbu etablovaných umělců, ale zároveň i pomoci dosud ne v takové míře objeveným talentům.

V neposlední řadě je cílem SmetanaQ Gallery oživit uměním i veřejný prostor, a proto umělci vystavující v této galerii ozvláštňují svými velkoformátovými díly také okna galerie Fasáda. Tato outdoorová galerie oživuje výbuchem poničenou fasádu budovy v Divadelní ulici.

Nová kurátorská vize, za níž stojí Markéta Musilová, počítá nadále s tematickou výstavou děl nejméně dvou umělců v galerii Fasáda, a to po dobu šesti měsíců. Během tohoto půlroku budou zároveň prezentovaní autoři vystavovat ve vnitřní SmetanaQ Gallery. S jejich díly se díky tomuto propojení setkají jak náhodní kolemjdoucí, tak zájemci, kteří se cíleně do galerie či přímo za tvorbou konkrétního umělce vypraví.

Prvními takto prezentovanými umělci jsou Miloš Šejn a Veronika Šrek Bromová, výstavy jejich děl na Fasádě i ve SmetanaQ Gallery připravila kurátorka Markéta Musilová. Díla renomovaných tvůrců propojí od 30. září venkovní projekt s názvem SPOLU–PRÁCE. V oknech nevyužívaného domu se Šejn a Bromová zamýšlejí nad výhledem naší společnosti do blízké i vzdálené budoucnosti a nabádají, aby lidé vyhlédli ze svých soukromých „oken“ a uvědomili si, jak život každého z nás ovlivňuje společný život všech.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Veronika Šrek Bromová: Mezi dobrem a zlem