Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Veronika Psotková: Spolu

24. 10.-20. 1. / DOX / Instalace

Do 20.1.2020 bude v centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7, přístupná ve 3 patrech věže velmi zajímavá výstava Veroniky Psotkové: Spolu.

Tvorba Veroniky Psotkové (*1981) je založena na 
principech realistického figurálního sochařství.
 
Její sochy odkazují jak na klasickou, tak soudobou figurální tvorbu. V posledních letech se do popředí jejího zájmu dostaly především netradiční prostorové instalace stylizovaných drátěných figur a objektů.
 
Drátěné plastiky autorka vnímá jako transparentní sochařské kresby, které citlivě reagují na změnu světelných podmínek. Tvoří tak paralelní linii a současně hmotový protipól k její realistické sochařské tvorbě v umělém kameni, akrylátu a bronzu.
 
Své “Drátěnky” s oblibou vystavuje zavěšené v exteriéru, kde se sochy přizpůsobují kontextu daného místa a umožňují nové náhledové perspektivy.
 
Výstava Spolu, v níž autorka vědomě pracuje s konkrétní architekturou výstavního prostoru Centra DOX, představuje díla vytvořená z rabicové sítě. Tento druhovýrobek hutního průmyslu autorka přetváří do figurálních struktur a přijímá materiál takový, jaký je – charakteristicky rezivějící, časem degradující, současně ale poddajný a svébytný. Síť tvaruje a sešívá do prostorových „kreseb“, které nechává prorůstat přirozeným zbarvením rzi, lakem fixuje nebo přebarvuje.
 
Interiérové instalace, pro autorku spíše netypické, umožňují větší míru experimentu. Osvětlení, které v exteriérech zůstává zcela v režii počasí, zde sehrává zcela zásadní roli. Ve svých dílech Veronika Psotková zpracovává náměty autobiografického charakteru. Od roku 2007, kdy vytvořila první drátěné sochy, tak glosuje rodinný, partnerský a v posledních pěti letech i mateřský život ve svém dynamickém sochařském deníku.
 
Veronika Psotková je absolventkou ateliéru Sochařství I FaVU VUT. Její tvorba byla představena na samostatných i skupinových výstavách v České republice i v zahraničí. V současné době žije a tvoří v Oboře u Loun.
 
Na výstavě vystoupila hudební skupina Rowná záda, složená převážně z umělců.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Veronika Psotková: Spolu