Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Veronika Psotková: Solitéry

24. 11.-30. 4. / Restaurant Nuance / Socha

Do 30. 4. 2017 bude v restaurantu Nuance v hotelu Rott, Malé náměstí 4, Praha 1, přístupná prodejní výstava soch Veroniky Psotkové: Solitéry.

Tvorba Veroniky Psotkové (* 1981 v Opavě) je založena na principech realistického figurálního sochařství. Její sochy odkazují jak na klasickou, tak současnou figurální tvorbu s vlivem popkultury. Témata jako estetika a autokorekce lidského těla stejně jako proměna kontextů a vzájemná komunikace soch v samotné instalaci patří k jejím stěžejním. Netradiční prostorové instalace stylizovaných drátěných figur pak tvoří paralelní linii a současně hmotový protipól k její realistické sochařské práci. Je absolventkou ateliéru sochařství Michala Gabriela (MgA., 2009) na FaVU VUT v Brně. Vystavuje v Čechách i v zahraničí.
V současné době žije a tvoří v Oboře u Loun.

http://www.veronikapsotkova.net/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Veronika Psotková: Solitéry