Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Veronika Holcová: Analýza očistce

končí 21. dubna / Trafo Gallery / Trafačka / Malba

Do 21. 4. 2024 můžete v Trafo Gallery, v Hale 14 Holešovické tržnice, Bubenské nábřeží 13, Praha 7, navštěvovat krásnou a rozsáhlou výstavu Veroniky Holcové: Analýza očistce.

Kurátorská spolupráce: Petr Vaňous

Trafo Gallery srdečně zve na sólovou výstavu umělkyně Veroniky Holcové, která představuje malby i kresby prolínající dva odlišné výrazové světy autorky.

Komentovaná prohlídka spolu s křtem publikace k výstavě se uskuteční ve středu 10. dubna 2024 od 18:00. Prvních dvacet výtisků bude doplněno o autorskou kresbu. Výstava vznikla v kurátorské spolupráci s Petrem Vaňousem. Více informací najdete na trafogallery.cz.

Malířské a kresebné dílo Veroniky Holcové roste z asociací. Automatický rozběh a rytmus asociačních řetězců vyjádřených barvou, kresbou či otisky malířských nástrojů je v určité fázi samovolného bujení zastavován a korigován autorčinou obrazotvorností. Do proměnlivého, „tekutého“ rámce jsou vplétány znaky, symboly, věcné i zvířecí atributy a rozmanité postavy, které se tu stejně tak zjevují, jako mizí. Jejich status je mnohoznačný už v jejich přítomném rozostření. Vše tu prochází jakousi zneklidňující transformací.

V každém díle se prolínají dva odlišné výrazové světy: dynamický, tvořený asociacemi, a statický, zastoupený figurací. Každý obraz a každá kresba rozvíjí určitý děj či dějovost, která má buď jasně stanovené epicentrum, symetrickou monumentalitu, nebo diváka zahlcuje záměrnou exaltovanou nepřehledností. Rovina obrazu připomíná snové nebo klimatické situace, které se neustále proměňují a v nichž je oblačnost někdy transparentní, krystalicky jasná, jindy dramaticky plastická, vždy však navýsost iluzivní a ve své iluzivnosti nestabilní.

V názvu výstavy Analýza očistce je přítomen odkaz na obraz Očistec, velkoformátovou malbu, v níž se malířská rovina proměňuje v topografii tranzitního průletu mezi symbolickými polaritami pekla a ráje. Ocitáme se v kulturním a civilizačním prostoru, který je definován určitými etickými principy, jejichž osy nám symbolicky a metaforicky vymezují hranice našeho vnímání. Pokud bychom chtěli tento „prostor“ racionálně uchopit – metodicky analyzovat, bude nám neustále unikat, protože jeho skupenství i rozhraní není stabilní. Očistec je metafora proměny, která má nejblíže právě ke klimatické situaci. Analyzovat proměnu lze pouze analogicky, prostřednictvím obrazného jazyka v jeho pohybu. Je to právě pohyb, který propůjčuje iluzi obrazů Veroniky Holcové onen
ireálný, ambivalentní rys, kde pevné se roztéká a tekuté tuhne, anorganické ožívá a organické krystalizuje, kde barevné a třpytivé zlověstně svádí zrak a odplácí zvědavost jedem poznání. Očistec je chaos před polarizací, respektive uprostřed polarizace, místo nových nadějí i nenávratných pádů. Kdyby místo! Spíše mlhovina, pára ze žhavého magmatu. Geologicky nespolehlivý, nejasný a nepřehledný terén, který se může vytvarovat v cokoli. V očistci je směr dočasně ztracen. Objeví se až poté, co do něho vstoupí divák.

Galerie Trafo představuje autorčiny nové věci z let 2023-24 s drobnými doplňky starších prací. K výstavě vychází katalog.

VERONIKA HOLCOVÁ (*1973, Praha) studovala v letech 1993–2000 na Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér kresby – J. Svobodová, ateliér malby – B. Dlouhý, V.Skrepl, ateliér grafiky – V. Kokolia). Od roku 1997 proběhla řada jejích samostatných výstav v České republice i v zahraničí. Její práce jsou zastoupeny v soukromých a veřejných sbírkách v České republice, Slovensku, Kanadě, Švýcarsku, Itálii, Německu, Francii, Velké Británii, Číně a USA. V roce 2015 založila a do roku 2019 jako kurátorka vedla galerii G1718 na České ambasádě v kanadské Ottawě. Roku 2015 vyšla v nakladatelství Trigon kniha jejích kreseb Na dosah ruky s texty pěti spisovatelů. V současné době se podílí na programu galerie v Prostoru Olga ve Strašnicích.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Veronika Holcová: Analýza očistce