Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Veronika Drahotová + Jessica Serran: The Thoughts of Tomorrow // What Came Through Today

Zhruba do 20.6.2015 bude v privátní galerii Liliová 8 Atrium Gallery, Liliová 8, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Veronika Drahotová + Jessica Serran: The Thoughts of Tomorrow // What Came Through Today. Jedná se o poslední výstavu v této galerii (viz text o instituci),

Veronika Drahotová byla jako výjimečný talent přijatá předčasně na Akademii výtvarných umění v Praze. Jako velmi mladá se koncem 90. let už objevovala na zdejší umělecké scéně. Její emocionální, živý a téměř naivní projev velmi zaujal. Zabývá se figurální i abstraktní malbou, její projev obsahuje vždycky nějaký příběh. Kromě malby ji však zajímají i další média: navrhla několik multimediálních projektů, z nichž byla realizováno například náročné duhové osvětlení Pražského hradu v akci Umělecké dílo ve veřejném prostoru v roce 1998. Sama autorka také iniciovala vznik galerie současného umění Home, kterou vedla s umělkyní Veronikou Bromovou. Její práce jsou vystavovány na mnoha zahraničních i českých přehlídkách.

Jessica Serran, kanadská umělkyně s českými kořeny, která v poslední době žije v Praze, kde se věnuje své umělecké tvorbě. Dva a půl roku strávila tím, že vstřebávala podněty a pracovala na projektu Atlas české duše (anglicky Field Guide to the Czech Psyche). Na základě devíti rozsáhlých rozhovorů s českými občany rozebírá umělkyně otázky identity, národnosti a místa, kde žijeme, a odpovídá na ně prostřednictvím umělecké vizualizace. Pro výstupy své práce má také vlastní pojmenování, říká jim „vnitřní krajiny“. Ty jsou kombinací myšlenek, příběhů a shromážděných obrazů. Podrobnější informace o Atlasu české duše najdete na www.jessicaserran.com/field-guide-cz/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Veronika Drahotová + Jessica Serran: The Thoughts of Tomorrow // What Came Through Today