Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Věra Nováková: Před hradbami

Do 6.3.2016 bude v galerii v přízemí Novoměstské radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2 (vstup z Vodičkovy), přístupná výstava Věry Novákové: Před hradbami.

Dílo Věry Novákové (*1928) je podobně jako tvorba jejího muže Pavla Brázdy v rámci našich dějin výtvarného umění pozoruhodný fenomén. Shodou historických a osobnostních okolností vznikalo ve skrytu a díky nim a neobyčejné autorčině invenci nabývá své originální a stále se vyvíjející podoby. V padesátých letech Věra Nováková vedle Pavla Brázdy a Ivana Sobotky sdílí společnou potřebu výrazu zjednodušeného umění, oproštěného od formalismu i artificialismu vyčerpaných avantgard. Počáteční veristické formální zpracování redukované později až k znakově založeným tvarům slouží především ke srozumitelnému lidskému výrazu. Tak vznikají výtvarné glosy, metafory a zkratky, které oslovují a inspirují svojí myšlenkovou čistotou a odvážnou přímočarostí. Věra Nováková je plná svěžího ducha a neustálé invence a tvoří do různých tematických i výrazových stran. V malbě se od staromistrovského realizmu posunuje k uvolněnějším formám, čas od času opouští figuru a přechází na hranici abstrakce. Promýšlí tvary a významy jednotlivých písmen abecedy a vyvíjí osobitou formu lettrismu, kterou neváhá převádět do třetího rozměru v reliéfu a soše. Vstupuje na území instalace, jako tomu bylo v případě Provazochodce (Galerie Navrátil, 2013).„Provazochodec pro mě znamená vratkost‘‘, shrnuje poselství této výstavy. Podobně tematicky celostně pojímá i výstavu připravovanou pro Galerii Novoměstské radnice. Jako by volně navazovala na hraně se pohybujícího provazochodce, rozvíjí dál téma hrany. Na prahu postní doby znovu a hlouběji reflektuje stav ocitání se na prahu, na hranici, abstrahujíc od osobně prožívaných hran, hranic, a jejich přechodů. Zastavuje se na prahu lidského bytí tady před tam, bytí ve smíru, pohrávajíc si se slovy a významy: ve smíru dotýká se nekonečna – vesmíru. Vše u ní pramení z citlivé vnitřní reflexe a je prodchnuto duchovním obsahem, vycházejícím z prožívané víry.

Lucie Šiklová, kurátorka výstavy

https://www.facebook.com/vera.novakova.brazdova/?fref=tsFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Věra Nováková: Před hradbami