Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž venkovní panelové výstavy Srpen 1968 v Praze

21. 8.-2. 12. / Muzeum hl.m.Prahy / Fotografie

Do 2.12.2018 bude před hlavní budovou Muzea hl.m.Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8 (na Florenci), přístupná velmi zajímavá panelová výstava Srpen 1968 v Praze.

Návštěvníci si budou moci prohlédnout výstavu připomínající 50 let od srpnové okupace Prahy v roce 1968 armádami pěti států Varšavské smlouvy. Vpád armád přerušil obrodný proces pražského jara.

Výstava představí prostřednictvím fotografií, letáků, plakátů a dalších tiskových materiálů ze sbírek Muzea hl. m. Prahy realitu jednoho srpnového týdne roku 1968 v hlavním městě. Časově pokryje pohnuté okamžiky srpnových dnů od vpádu cizích vojsk na naše území dne 21. srpna až po podpis pokořujícího moskevského protokolu a návrat našich čelných představitelů z Moskvy do Prahy dne 27. srpna 1968. Krátce rovněž připomene, co tomuto tragickému okamžiku v našich dějinách předcházelo: období pražského jara s jeho hlavními politickými exponenty.

Pražské jaro přineslo zcela zásadní pocit uvolnění poměrů v socialistickém Československu a především naději na možné fungování svobodné občanské společnosti. Lidé se po dvou desetiletích života v totalitě opět svobodně nadechli, byla zrušena cenzura, obnovila se činnost některých spolků a začaly vznikat nové, ruku v ruce s politickou reformou se připravovala reforma ekonomická. Toto nadějné období, naplněné euforií z probíhajících změn ve společnosti, vystřídal šok, způsobený okupací vojsk Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem.

Dobové fotografie od renomovaných autorů Jiřího Všetečky, Bohumila Dobrovolského a dalších předvedou návštěvníkům dramatické momenty spojené s obsazováním Prahy 21. srpna 1968, zejména pak dění u Československého rozhlasu. Pozornost je věnována reakcím veřejnosti i postojům vládnoucí komunistické strany, které se výrazně projevily především v uspořádání XIV. mimořádného sjezdu strany ve Vysočanech. Obrazy protestních průvodů a shromáždění Pražanů střídají letáky s výzvami proti násilnému vojenskému obsazení země. Zásadní roli v informovanosti Pražanů sehrály v srpnových dnech hromadné sdělovací prostředky, kterým se i po obsazení redakcí podařilo v provizorních podmínkách nadále udržet svobodné zpravodajství. V neposlední řadě je výstava rovněž důstojnou připomínkou tragických obětí srpnové okupace v hlavním městě.

V letošním jubilejním roce se jedná již o třetí výstavu Muzea hl. m. Prahy, která připomíná nejvýznamnější „osmičková“ výročí české a československé historie – po webové výstavě Únor 1948 v Praze a nedávno zpřístupněné výstavě Praha 1848–1918.

www.muzeumprahy.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž venkovní panelové výstavy Srpen 1968 v Praze