Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž venkovní panelové výstavy Praha 1989 – cesta ke svobodě

24. 9.-29. 12. / Muzeum hl.m.Prahy / Fotografie

Do 29.12.2019 bude před hlavní budovou Muzea hl.m.Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8 (na Florenci), přístupná velmi zajímavá panelová výstava Praha 1989 – cesta ke svobodě.

Venkovní panelová výstava pod názvem Praha 1989 – cesta ke svobodě představuje veřejnosti osudové okamžiky naší novodobé historie, které se odehrály v hlavním městě a předznamenaly blížící se konec komunistického režimu v Československu.

U příležitosti 30. výročí sametové revoluce připravilo Muzeum hl. m. Prahy před hlavní budovou muzea na Florenci panelovou výstavu pod názvem Praha 1989 – cesta ke svobodě. Výstava připomíná hlavní události tohoto přelomového roku, které jsou neodmyslitelně spojeny nejen s Prahou, ale svým významem zasáhly do života převážné části obyvatel tehdejšího Československa.

Annus mirabilis – rok zázraků, jak bývá toto přelomové období evropských dějin často nazýváno, byl jednoznačně předznamenán vývojem politických událostí v Sovětském svazu, resp. nástupem Michaila Gorbačova do funkce generálního tajemníka ÚV KSSS v roce 1985. Uvolnila se tak cesta nevyhnutelných reforem, které mimo jiné vedly k pádu komunistických režimů v celém východním bloku. Politická garnitura v komunistickém Československu, nastoupivší k moci po invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968, se zaklínala hesly o nutnosti přestavby a demokratizace společnosti. Ve skutečnosti však k žádným zásadním změnám nedocházelo. Opoziční skupiny byly pronásledovány, lidé pro své přesvědčení zavíráni do vězení, prakticky neexistovala svoboda slova, vyznání ani projevu, hromadné sdělovací prostředky plnily funkci stranického informačního a propagačního média, ústavou zakotvená vedoucí úloha strany prostupovala všemi sférami politického i společenského života.

Výstava chronologicky představuje prostřednictvím fotografií a letáků ze sbírek Muzea hl. m. Prahy, Libri prohibiti a ČTK výběr z hlavních události celého roku 1989 od lednového Palachova týdne až po prosincové zvolení disidenta a dramatika Václava Havla prezidentem Československé socialistické republiky. Návštěvníci se mohou seznámit s působením a činností nezávislých občanských iniciativ, s peticí Několik vět i s dalšími veřejnými protesty, pořádanými u příležitosti významných dějinných výročí, které předcházely studentské demonstraci dne 17. listopadu a následně sametové revoluci. Samostatný panel je věnován exodu občanů Německé demokratické republiky za svobodou přes pražskou ambasádu Německé spolkové republiky v září a říjnu 1989. Další událostí, která významně předznamenala atmosféru revolučních dnů, bylo svatořečení Anežky České, princezny z rodu Přemyslovců, provázené legendou, „že v Čechách nastane mír, pokoj a blahobyt, až bude Anežka prohlášena za svatou“. Oslava její kanonizace se podivuhodně propojila s očekávanou změnou poměrů. Slavilo se tehdy nejen svatořečení, ale též naděje na návrat svobody a demokracie do našich zemí.

http://www.muzeumprahy.cz/praha-1989-cesta-ke-svobode/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž venkovní panelové výstavy Praha 1989 – cesta ke svobodě