Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž velké výstavy ZVUKY KÓDY OBRAZY – Akustický experiment ve vizuálním umění

Do 13.10.2019 bude v Domě U Kamenného zvonu GhmP, Staroměstské nám. 13, Praha 1, přístupná rozsáhlá a velmi zajímavá výstava ZVUKY KÓDY OBRAZY – Akustický experiment ve vizuálním umění.

Text kurátorky Jitky Hlaváčkové:

Úvahy o společné podstatě zvuku a obrazu, tvaru a rytmu, harmonie přírody a hudby lze sledovat od velmi dávných dob. V umění se tento přístup projevuje ve formě spojení barev, tvarů, tónů, rytmu, světla a nových technologií, ke kterým se přidává reálný pohyb, zvuk i živá performance. Výsledkem je široká škála nových uměleckých projevů, které daly základ bohaté tradici moderního a postmoderního umění. Výstava ZVUKY KÓDY OBRAZY: Akustický experiment ve vizuálním umění představuje průřez dějinami zobrazení zvuku a zvukového experimentu od doby avantgardy po současnost. Výběr děl téměř sedmdesáti autorů zahrnuje širokou škálu forem od abstraktních obrazů a nekonvenčních partitur přes znějící či rezonující objekty až po multimediální projekce a interaktivní instalace. V historických i současných dílech zde zvuk nabývá barvu a tvar, stává se objektem, prostorovou kompozicí nebo fyzickou akcí a ukazuje také, jak různorodé psychologické a psychofyzické, případně fyzikální nebo matematické předpoklady předurčují jeho vizuální podobu. Přestože se výstava v první řadě soustředí na českou, respektive československou scénu, má spíše mezinárodní charakter. Nalezneme zde řadu prací zahraničních umělců, kteří v mezinárodním kontextu posunuli uvažování o experimentu v umění a tím výrazně ovlivnili dění u nás. Mezi nimi můžeme zdůraznit osobnost Johna Cage, jehož tvorba i myšlenky předurčují umělecký vývoj již několika generací konceptuálně zaměřených umělců. Na výstavě jsou svou tvorbou zastoupeni také představitelé hnutí Fluxus, jako například Joe Jones, Nam June Paik a samozřejmě také Milan Knížák. Mezi dalšími zahraničními autory jmenujme alespoň Manfreda Mohra, Petera Cusacka, Morgan O’Hara nebo Keitha Rowa. Výběr zahrnuje také české autory, kteří dlouhodobě tvořili v zahraničí, jako František Kupka, Woody Vasulka, Ladislav Kupkovič, Rudolf Komorous, Petr Kotík a další. V bezprostředním sousedství děl z období avantgardy nebo konceptuální tvorby šedesátých až osmdesátých let ukazuje výstava také analogie jednotlivých fenoménů v tvorbě současných umělců. Dlouhou tradici nástrojů vytvářejících vedle zvuku také barevné obrazy připomíná na naší výstavě dílo umělce a architekta Zdeňka Pešánka. Životnost této disciplíny dokládají práce Woodyho a Steiny Vasulkových, Pavla Mrkuse a Jiřího Suchánka nebo performance Tomáše Dvořáka (Floexe). Jinou rozvíjející se linií je tvorba netradičních hlukových nástrojů, navazujících na futuristickou tradici, kterou v poslední době rozvíjejí autoři jako Martin Janíček, Luboš Fidler, Robert Vlasák a další. Pro aktuální tendence ve zvukovém umění je charakteristický směr nazývaný akustická ekologie. Jde o obor reflektující současnou situaci lidstva jako celku prizmatem autentické akustické zkušenosti jednotlivce ve sdíleném zvukovém prostoru. Na výstavě ji prezentují díla Petera Cusacka a Michala Kindernaye. Jitka Hlaváčková

Kurátorka a autorka koncepce: Jitka Hlaváčková Spolupráce na koncepci: Milan Guštar, Miloš Vojtěchovský

K výstavě jsou připraveny bohaté doprovodné programy – workshopy, ateliéry pro dospělé i pro děti, komentované prohlídky, atd … více na webu galerie.

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž velké výstavy ZVUKY KÓDY OBRAZY – Akustický experiment ve vizuálním umění