Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž velké výstavy Zdena Šafka: Hlavy, mosty, kapradí

28. 8.-1. 10. / Vila Pellé / Malba

Do 1. 10. 2023 je ve Vile Pellé, Pelléova 10, Praha 6, přístupná ve všech 3 patrech velmi zajímavá, rozsáhlá a krásná výstava Zdeny Šafka: Hlavy, mosty, kapradí.

Galerie Villa Pellé nabízí průřez tvorbou malířky a textilní výtvarnice Zdeny Šafky

U příležitosti kulatých narozenin malířky a textilní výtvarnice Zdeny Šafky chystá pražská Galerie Villa Pellé rozsáhlou výstavu, jejíž ambicí je zachytit všechny její zásadní tvůrčí etapy. Zdena Šafka vstoupila do povědomí nejen jako oceňovaná oděvní návrhářka, mimo jiné je autorkou kolekce české výpravy na zimních olympijských her v roce 1994 nebo uniforem pro organizaci Junák – český skaut, ale i úspěšná malířka a textilní výtvarnice. V roce jejích sedmdesátin představí Villa Pellé její obrazy a textilie, krajiny i abstrakce, portréty i zátiší, ať už vytvořené olejem, akrylem, akvarelem nebo nitěmi z vlny či bavlny. “Jsem velmi ráda, že po delší době můžeme prezentovat v galerii tvůrkyni – ženu, malířku a textilní výtvarnici, jejíž obsáhlý a rozmanitý průřez tvorbou je vlastně ohlédnutím za pěti desetiletími její tvorby. Už název výstavy Hlavy, mosty, kapradí naznačuje různorodost zpracovávaných témat,“ doplňuje Vladana Rýdlová, ředitelka Galerie Villa Pellé. K výstavě je vydán i doprovodný katalog.

Tkané gobelíny, kresby i malbu Zdeny Řehákové, která na české výtvarné scéně vystupuje pod pseudonymem Šafka, spojují výrazná barevnost, harmonické kompozice a také klid a rovnováha, které autorka přenáší ze svých děl na diváky. „K jednotlivým motivům se v průběhu let opakovaně vracím, ať už jsou to hlavy a figura, přírodní motivy inspirované exotickými místy i Jizerskými horami anebo technické objekty, například viadukt v Kryštofově údolí,“ říká Zdena Šafka, která ve zmíněné obci na Liberecku dlouhodobě žije a tvoří.“ Barevný a citlivý pohled na přirozené věci, lidi a děje kolem nás, stejně jako jemné předivo představ, tvoří komplexní a provázaný soubor, který má v sobě pozdně letní esprit i melancholii patřící k přírodě i k nadhledu nad životem,“ přibližuje „náznakovou“ retrospektivu Zdeny Šafky kurátor výstavy Martin Dostál, který se podílel i na katalogu, jenž výstavu doprovází.

Zdena Šafka se narodila 17. února 1953. Vystudovala pražskou Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, ateliér textilní tvorby, kde byl jejím profesorem malíř a textilní výtvarník Bohuslav Felcman. Dva roky po škole nastoupila do Divadla F. X. Šaldy v Liberci, kde do roku 1989 působila jako kostýmní výtvarnice. Z její dílny pochází i návrh a realizace tkané opony pro Malé divadlo v Liberci, které bylo otevřeno v září 1989. Po sametové revoluci založila Zdena Šafka vlastní módní značku a navrhovala oděvy. Slavná je její kolekce pro českou výpravu sportovců účastnících se zimní olympiády v norském Lillehammeru v roce 1994. Navrhla rovněž uniformy pro organizaci Junák – český skaut. Na konci 90. let umělkyně zanechala podnikání a působila jako pedagožka na katedře designu liberecké Technické univerzity. V té době už se vedle tapiserií věnovala i malbě, která nakonec v její tvorbě převládla. Od portrétů či figur přešla ke krajinám a přírodě, ikonickým motivem se pro ni stal viadukt v Kryštofově údolí na Liberecku. Zdena Šafka musela ve svém životě spojit uměleckou práci s rodinnými povinnostmi. Kromě dvou vlastních potomků vychovávala i další tři děti v pěstounské péči. Svou tvorbu přesto vystavovala kromě Česka také v Pekingu a řadě evropských zemí, kde vzbudily značnou pozornost zvlášť její velkoformátové gobelíny stylizovaných hlav, které budou rovněž součástí výstavy ve Ville Pellé.

Více informací na https://villapelle.cz/



Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž velké výstavy Zdena Šafka: Hlavy, mosty, kapradí