Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž velké výstavy Vladimír Boudník

27. 6.-29. 10. / Muzeum hl.m.Prahy /

Do 29.10.2017 bude v hlavní budově Muzea hl.m.Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc, přístupná krásná a rozsáhlá výstava Vladimír Boudník.

Výstava představí průřez grafickou tvorbou jednoho z nejvýznamnějších českých umělců druhé poloviny 20. století. Vystavena budou díla od raných válečnou zkušeností ovlivněných prací až po jím založený umělecký směr „explosionalismus“. Jako doprovodný materiál budou vystaveny Boudníkovy manifesty, jím vydávané strojopisné samizdaty z 50. let a další, ne příliš často vystavované dokumenty.

Vladimír Boudník

Vladimír Boudník se narodil 17. března 1924 v Praze. V roce 1942 vytváří první známé kresby a akvarely, karikatury učitelů a spolužáků. Během druhé světové války byl v roce 1943 totálně nasazen do Dortmundu, kde zažil několikrát bombardování města. 24. března 1949 vydává první a 15. dubna druhý manifest explosionalismu. Koncem dubna potom začíná s několika spolužáky tvořit na základě asociace v pražských ulicích. V květnu téhož roku odesílá manifesty explosionalismu do Paříže a koncem července do všech důležitých kulturních institucí v Praze, do škol, redakcí novin a časopisů. Vytváří první abstraktní práce inspirované reakcemi diváků při tvorbě na ulicích. V padesátých letech objevuje drásací techniku, dělá sochařské pokusy a fotogramy. Věnuje se též studiu podmíněných reflexů. V roce 1951 vydává „Explosionalismus – Dopis o výtvarném umění a teorii nadenergie“, který je později označován za třetí manifest explosionalismu. Edici Explosionalismu, ve které vydává více než dvacet povídek-reportáží, uměleckých kritik a dalších textů, zakládá v roce 1952. V šedesátých letech pořádá samostatné výstavy doma i v zahraniččí. Zabývá se také lettrismem, kaligrafií, rozvíjí strukturální grafiku, vytváří velké grafické koláže, zkouší exhumovanou grafiku (lept rzí) a objevuje magnetickou grafiku. Umírá 5. prosince 1968.

Explosionalismus

V roce 1949 vytiskl Vladimír Boudník definitivní znění manifestu hnutí, které nazval explosionalismus. Jeho podstatou měla být tvorba na základě myšlenkové asociace, schopnosti vybavovat si z libovolných skvrn, podle svých vjemů a životních prožitků, konkrétní tvary a obrazy. Jejich přenesením do jiných prostorů a souvislostí pak změnit své vnímání a životní náhledy.

Doprovodné programy:

Komentované prohlídky

Komentované prohlídky výstavy se uskuteční 26. 7. 2017, 20. 9. 2017, 18. 10. 2017 vždy
v 17 hod. a 26. 8. v 16 hod.

Program pro veřejnost

Workshopy pro veřejnost: 26. 8. 2017, 10–12 hod. a 13–15 hod.

„Rozhlédněte se kolem sebe! Na špinavou zeď, mramor, léta dřeva…,  co vidíte, je vaše nitro.“  V rámci programu uposlechneme této Boudníkovy výzvy a vytvoříme si vlastní strukturální grafiku, seznámíme se s jeho úvahami o umění a s osobnostmi, jež Vladimír Boudník ovlivnil.

Program pro střední školy v září a říjnu

Program k výstavě pro II. stupeň ZŠ a SŠ

Lektor s pomocí autentických textů z pera Vladimíra Boudníka, Bohumila Hrabala a Egona Bondyho seznámí žáky s osobností a dílem Vladimíra Boudníka. Během programu se žáci ve výtvarné dílně pokusí podívat se na svět jeho očima a vytvořit si vlastní strukturální grafiku.

Rezervace programu na: gausova@muzeumprahy.cz

Autor výstavy

Jan Placák

Komisař výstavy

Jiří Lukas

Architektonické řešení

Jiří Javůrek, Monika Nováková, SGL project, s. r. o.

Kontakt pro bližší informace:

www.muzeumprahy.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž velké výstavy Vladimír Boudník