Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž velké výstavy Stanislav Kolíbal a Karel Štědrý: Paralely

22. 3.-13. 5. / Vila Pellé / Malba

Do 13. 5. 2022 bude ve Vile Pellé, Pelléova 10, Praha 6, přístupná velmi zajímavá, rozsáhlá a krásná výstava Stanislava Kolíbala a Karla Štědrého: Paralely.

Jedná se o unikátní mezigenerační umělecký dialog Stanislava Kolíbala a Karla Štědrého. Letos šestadevadesátiletý Stanislav Kolíbal je již od šedesátých let živou legendou a umělcem nezpochybnitelného mezinárodního významu. O šedesát let mladší malíř Karel Štědrý patří k předním představitelům umělecké generace, která se na české umělecké scéně etablovala v průběhu první dekády jednadvacátého století. Mezi jeho inspiračními zdroji tak najdeme klasickou modernu, architekturu, ale také prvky pop kultury, jako jsou graffiti, hip hop, break dance či počítačové hry. Oba umělci se nesetkávají ve Ville Pellé poprvé: Když měl Stanislav Kolíbal v roce 2019 výstavu v československém pavilonu na bienále v Benátkách, Karel Štědrý byl tím, kdo mu byl při realizaci nápomocen. Stanislav Kolíbal ke spolupráci na výstavě říká: „Jsem rád, že se podařilo realizovat výstavu, která ve svých výsledcích ukazuje na naši spřízněnost, navzdory tomu, že nás dělí rozdíl šedesáti let.” Karel Štědrý svého staršího kolegu doplňuje: „Je vzácností, že se naše cesty protly nejen na profesní bázi, ale i v lidské a osobní úrovni.”  

Výstava Paralely Stanislava Kolíbala a Karla Štědrého bude v pražské Galerii Pellé do 13. května 2022 a její součástí je bohatý doprovodný program tvůrčích dílen i komentovaných prohlídek. Více informací o výstavě na www.villapelle.cz.

Oba umělci na výstavě dokazují, že pokud umělecké i lidské směřování obou tvůrců sleduje podobné cíle, není problémem ani to, že je dělí šest dekád. „Jsem přesvědčen, že setkání obou umělců přinese mnohá překvapení. Stanislav Kolíbal je inspirací pro každého, kdo bere umění vážně. Přehlídka je unikátní také tím, že řada z prezentovaných maleb, reliéfů či akvarelů jsou čerstvého data a v Galerii Villa Pellé budou mít výstavní premiéru,” vysvětluje kurátor výstavy Petr Volf. Výstava má přehlednou a zřetelně gradující kompozici. Od přízemí, kde najdeme Kolíbalovy slavné reliéfy z posledních let, přes samostatně instalované rozměrné, na postupném rozvíjení abstraktního tvarosloví založené obrazy Karla Štědrého v prvním patře až po společné návrhy monumentálních děl, které oba umělci vytvořili pro rezidenční areál v pražských Vysočanech. V podkroví pak expozice vrcholí instalací komorních soch Stanislava Kolíbala z padesátých let, které zřetelně předznamenávají jeho další vývoj, který je dnes již součástí historie výtvarného umění u nás i v Evropě. „Výstava Paralely je dalším pokračováním výstavního cyklu uměleckých dvojic, které jsou známy široké veřejnosti jako výtvarní solitéři a jejichž setkání v rámci společné výstavy je vlastně jakousi premiérou, tedy událostí přitahující pozornost a vzbuzující zvědavost,” uvádí ředitelka Galerie Villa Pellé Vladana Rýdlová.

Stanislav Kolíbal se narodil roku 1925 v Orlové. V roce 1951 ukončil studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové a v roce 1951 získal diplom na Divadelní fakultě Akademii múzických umění, kde navštěvoval ateliér profesora Františka Tröstera. Od roku 1954 byl členem Umělecké besedy, v padesátých letech se stal jedním ze zakladatelů skupiny UB 12. První samostatnou výstavu měl v roce 1967 v Galerii Nová síň, poté v roce 1969 v Galerii Václava Špály. Následně však na patnáct let nemohl v Československu vystavovat. V období 1990 až 1993 působil jako profesor na Akademii výtvarných umění v ateliéru socha-instalace. V roce 2019 bylo jeho umění představeno na světovém Bienále v Benátkách na výstavě Bývalé nejisté tušené. Jeho dílo je zastoupeno kromě řady domácích galerií také v MUMOK (Vídeň), Centre Georges Pompidou (Paříž), Musée Grenoble, Tate Gallery (Londýn), Guggenheim Museum (New York), MOMA (New York), Brooklyn Museum of Modern Art (New York). Stanislav Kolíbal také dlouhodobě spolupracuje s předními českými architekty, mezi jeho stěžejní díla ve veřejném prostoru patří reliéfní zeď Československého velvyslanectví v Londýně (1965), památník prvního rozhlasového vysílání v Praze-Kbelích (1973) nebo opěrná zeď předmostí Nuselského mostu (1964), která je se svou délkou 111 metrů největší plastikou u nás.

Karel Štědrý se narodil v roce 1985 v Praze. Studoval na Vyšší odborné škole Václava Hollara propagační grafiku (1998-2003) a poté malbu v ateliéru Stanislava Diviše na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (2003-2010). Školu ukončil malířským cyklem nazvaným „Nikdo negeometrický nechť nevstupuje“, která předznamenala jeho další směřování v rámci geometrické abstrakce. Ve stejném roce, kdy absolvoval VŠUP, získal cenu ARSkontakt určenou mladým výtvarným umělcům. Ještě během studií, v roce 2006, založil spolu s Davidem Hanvaldem, Ondřejem Malečkem, Josefem Achrerem a Martinem Krajcem skupinu Obr. V roce 2006 měl v pražské Galerii 35m2 první samostatnou výstavu nazvanou Architektury, přičemž od té doby má přinejmenším jednu přehlídku svého díla ročně. V roce 2008 se účastnil mezinárodního sympozia výtvarných akademií v Mikulově, v roce 2012 sympozií v Mikulově a Litomyšli (Mladé hvězdy), v roce 2017 byl na rezidenčním tvůrčím pobytu v čínském městě Hang Zhou.

www.villapelle.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž velké výstavy Stanislav Kolíbal a Karel Štědrý: Paralely