Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž velké výstavy Sportu zdar !

23. 6.-10. 10. / DOX / Malba

Do 10.10.2016 bude v centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7, přístupná krásná, velmi rozsáhlá a zajímavá výstava Sportu zdar !

Vystavující umělci:

Vojtěch Adamec, Alena Anderlová, Vlastimil Beneš, Pavel Brázda, Michal Cihlář, Tomáš Císařovský, Alena Čermáková, David Černý, Jindřich Červenák & Radek Macke, Jiří David, Stanislav Diviš, Tomáš Džadoň & Diego Valentino, Rudolf Fila, Zdeněk Filip, Roman Franta, Radim Hanke, Leo Haas, Petr Holub, Václav Chochola, Karel Jerie, Ellen Jilemnická, Kamera Skura & Kunst-fu, Krištof Kintera, Lenka Klodová, Ondřej Kohout, Jiří Kolář, Radomír Kolář, Ivan Komárek, Ondřej Kopal, Petr Kožíšek, Alena Kučerová, Kamil Lhoták, Zdeněk Lhoták, Václav Machač, Bohumír Matal, František Matoušek, Tomáš Měšťánek, Milan Mikuláštík, Jiří Načeradský, Zdeněk Němeček, Marcel Niederle, Milena Průžková Olivová, Rostislav Osička, Michal Pěchouček, Linda Pelclová, Iveta Pilařová, Theodor Pištěk, Martin Reiner, Michael Rittstein, Jaroslav Róna, František Skála, František Antonín Skála, Jiří Sozanský, Jiří Surůvka, Barbora Šlapetová, Filip Turek, David Vávra, Martin Velíšek, Jiří Votruba.

Když se před 120 lety v Aténách uskutečnily první novodobé olympijské hry, chtěl jejich zakladatel, baron Pierre de Coubertin, navázat na tradici antických olympijských her nejen soutěžením ve sportovních disciplínách, ale také spojením sportu a umění. V programu sedmi letních her mezi lety 1912 a 1948 byly dokonce umělecké soutěže, v nichž umělci „soupeřili“ v kategoriích architektura, literatura, hudba, malířství a sochařství.

Sport sice inspiruje už od pradávna, ale až ve dvacátém a jednadvacátém století se stal fenoménem, jímž se zabývala celá řada významných českých umělců od Kamila Lhotáka, Bohumíra Matala, Jiřího Koláře přes Michaela Rittsteina, Jaroslava Rónu až po Františka Skálu či Krištofa Kinteru.

Výstava SPORTU ZDAR! představuje na ploše 1230m2 díla se sportovní tematikou šedesáti českých umělců z období od roku 1945 do současnosti. Vedle maleb a soch jsou na ní zastoupeny také instalace, koláže a kresby známých i méně známých tvůrců.

Expozice probíhá v době konání XXXI. Letních olympijských her v Riu de Janeiru s podporou Českého olympijského výboru.

Projekt je volně inspirován knihou Sport je umění autora Petra Volfa.

Kurátoři: Petr Volf, Leoš Válka

DOPROVODNÝ PROGRAM

28. 7. | 18:00

Komentovaná prohlídka výstavy Sportu zdar! s kurátorem Petrem Volfem

Petr Volf je spolu s Leošem Válkou kurátorem výstavy a zároveň autorem knihy Sport je umění, kterou je výstavní projekt volně inspirován. Prohlídka je zdarma k zakoupené vstupence, rezervace nutná na rezervace@dox.cz nejpozději do 27.7.

27. 8. | 14:00

Běhu zdar! – Kulturně orientační běh Prahou 7

Sport a kulturu propojíme v rámci orientačního běhu Prahou 7, která nejenom že je ideálním místem pro běžce, ale profiluje se i jako tzv. Art District 7. Kontroly budou umístěny v jednotlivých kulturních institucích a cíl v DOXu. Délka trasy nepřesáhne 7 km, tudíž je určená zejména rekreačním běžcům. Neběžci mají možnost zúčastnit se rodinné díly Medaile!, která bude od 14:00 do 17:00 probíhat v DOXu.

Rezervace nutná na rezervace@dox.cz

7. 9. | 18:00

Sportovec a totalita – příběh Emila Zátopka

Debata na téma propojení sportu a politiky se specifickým zaměřením na život legendárního běžce Emila Zátopka. Diskutovat bude František Kolář, historik sport a místopředseda Českého olympijského výboru a Pavel Kosatík, novinář, scénárista a autor knihy Emil Běžec. Debatu moderuje kurátor výstavy, novinář a spisovatel Petr Volf.
Vstupné 60 Kč / snížené 40 Kč

Rezervace na rezervace@dox.cz

1.10. | 15:30

Architektura sportovišť

Přednáška Markéty Svobodové v rámci Dne architektury, která představí architekturu vybraných sportovních zařízeních postavených po roce 1945Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž velké výstavy Sportu zdar !