Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž velké výstavy Sláva amatérské fotografie

Do 27.9.2020 bude ve 2.patře Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7, přístupná velmi zajímavá a rozsáhlá výstava Sláva amatérské fotografie.

Výstava Národního technického muzea „Sláva amatérské fotografie“ vzdává hold fotografům organizovaným v českých fotoamatérských klubech v letech 1889-1955. Návštěvníci se mohou těšit na ukázku historických přístrojů, která mapuje vývoj techniky využívané fotoamatéry od vzniku fotografie v roce 1839 až do poloviny dvacátého století a na výběr téměř dvou set fotografií od třiceti pěti autorů.

Generální ředitel NTM Karel Ksandr uvedl: „Jsem rád, že se v Národním technickém muzeu podařila výstava, která je připomenutím významu amatérské fotografie u nás. Amatérští fotografové se fotografii oddávali ze záliby, ale jejich práce měla často na svou dobu vynikající úroveň a měla vliv na vývoj oboru. Drtivá většina autorů upadla v zapomnění a jejich fotografie jsou dnes z velké části ztraceny. Ve výstavě je přesto představeno množství mimořádných děl.“

K tomu, aby mohla amatérská zájmová činnost vzniknout a úspěšně se rozvíjet, byl zapotřebí především volný čas. Také další faktory přispěly k rozvíjení zájmových činností. Poměrně brzy po svém vynálezu se i fotografie stala předmětem zájmu amatérů. Rychlý technický vývoj, který vedl ke zjednodušení a zlevnění celého procesu, brzy umožnil rozšíření této záliby. Touha po sdílení zkušeností, po sebezdokonalování i možnost prezentace vlastní práce vedly k tomu, že se poměrně brzy stává tato zájmová činnost organizovanou. Již v roce 1889 vznikl první klub fotografů amatérů v Čechách — Klub fotografů amatérů v Praze, fungující dodnes. Výstava představuje vývoj amatérské fotografie od roku 1889 až po rozpuštění organizace fotoamatérských klubů a jejich začlenění do struktury ROH v padesátých letech minulého století.

Michaela Hrubá, komisařka a autorka výstavy dodává: „Návštěvníci ve výstavě uvidí postupné proměny fotografických přístrojů od prvních deskových fotoaparátů až k zrcadlovkám na kinofilm, ale i přístroje a pomůcky potřebné pro práci v temné komoře. Mohou se těšit na pestrou ukázku z díla autorů, kteří se výrazně podíleli na vývoji české fotografie. Ze sbírky NTM jsou to originální fotografie Jana Srpa, Jindřicha Eckerta, Josefa Binka, Vladimíra Jindřicha Bufky a Rudolfa Paďouka.

Výběr téměř dvou set fotografií od třiceti pěti autorů, který je na výstavě představen, pochází ze sbírek Národního technického muzea, Moravské galerie, Muzea Umění Olomouc a Národního archivu a dokládá široký tvůrčí záběr fotografů amatérů. K vidění jsou dále například portréty od Jaroslava Fabingera, akty od Aloise Zycha a Josefa Větrovského, krajina Hlubočep od Evžena Wiškovského, New York Drahomíra Josefa Růžičky nebo živá fotografie Přemysla Koblice, která je předchůdkyní dnešní moderní dokumentární fotografie.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž velké výstavy Sláva amatérské fotografie