Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž velké výstavy Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu

Do 30.9.2016 bude v Národním zemědělském muzeu, Kostelní 44, Praha 7, přístupná rozsáhlá a důkladně připravená výstava Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu.

Otevřeno úterý – neděle od 9 do 17 hodin.

Vztah Čechů k půdě je dodnes neblaze poznamenán násilím v době kolektivizace. Ukazuje to výstava Půlstoletí perzekuce selského stavu, kterou ve spolupráci s dalšími institucemi připravil Ústav pro studium totalitních režimů.
„Je to po listopadu 89 vůbec první výstava, která zachycuje existenci selského stavu na českém území – od Rakouska-Uherska přes první republiku, protektorát a socialismus až k současnosti. Na dobu války a komunismu se samozřejmě zaměřuje nejvíc,“ upřesňuje historik ÚSTR Jiří Urban, jeden z autorů výstavy.
Výstava mimo jiné odráží skutečnost, že zatímco nacisté české zemědělství pragmaticky využívali, ale přitom ho ponechali v chodu a dohlíželi na jeho stálou produkci, komunisté byli mnohem revolučnější. Ideologie pro ně znamenala víc, než aby hospodářství fungovalo. „Násilná přestavba společnosti přehlížela v 50. letech určující hospodářské a hospodárné aspekty zemědělství. Venkov v této době splácel krutou daň politice a ideologii,“ popisuje Jiří Urban.
Podle ředitele ÚSTR, historika Zdeňka Hazdry přitom největší problém není „rozorání mezí“, jak se často uvádí: „Tendence ke scelování pozemků tu byly i bez komunistů. Ale v tomto případě byl doslova vymýcen selský stav – celá jedna vrstva lidí, kteří měli léta vytvářený vztah k půdě, vlastně zmizela. Tím jsme poznamenáni dodnes, pozná se to na našem vztahu k přírodě.“ Následky kolektivizačního násilí nacházejí historici i dávno po listopadu 1989: podle nich se projevují například minimálním zájmem restituentů znovu hospodařit na navrácených pozemcích.
Výstava je multimediální – vedle vystavených předmětů, textů a fotografií návštěvník zhlédne i ukázky z dobových nahrávek a filmů, které uvedené problematice dodávají plastičnost. Doprovodný program přinese během června a září několik besedních večerů.
V Národním zemědělském muzeu bude výstava k vidění ještě do září a poté se chystá její putování do regionů.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž velké výstavy Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu