Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž velké výstavy Petr Písařík: Star Dust

9. 9.-11. 11. / Vila Pellé / Malba

Do 11.11.2020 měla být ve Vile Pellé, Pelléova 10, Praha 6, přístupná velmi zajímavá a hustá výstava Petra Písaříka: Star Dust.

Výstava žel byla ukončena z důvodu uzavírky galerií v době pandemie Covid-19. Ze stejného důvodu také byla vytvořena její virtuální prezentace:  

STAR DUST VIRTUÁLNĚ

Výstava nabízela nejnovější díla Petra Písaříka. Všestranný umělec propojil všechny prostory galerie ve strhující instalaci, vnitřně provázaný emotivní celek, skládající se z mnoha děl – kamenů, z nichž každý pochází z jiného naleziště. K vidění byla Písaříkova plátna, reliéfy ale i trojrozměrné objekty, které umělec vytváří vlastní svébytnou technikou založenou na materiálu, bytostně spjatého s Československem. „Petr Písařík je jedním z nejoriginálnějších umělců nejen u nás doma, ale i ve středoevropském prostoru,“ říká ředitelka Galerie Villa Pellé Vladana Rýdlová a dodává: „Jsme rádi, že výstavu ze svých nových prací, v nichž pracuje originálním způsobem s materiály spjatými s Českem a Slovenskem, připravil speciálně pro naše výstavní prostory.“

Stardust, tedy hvězdný prach, v názvu výjimečné výstavy Petra Písaříka odkazuje k pro autora typickému využití miliónů drobných zářivých korálků, známých pod názvem český rokajl nebo skleněných krystalků, přehodnocovaných zbroušením, vtiskujícím jeho dílům unikátní světelný účinek. Umělec je otevřený nejrůznějším přírodním zdrojům a geometrizujícím strukturám a dokáže výtvarně uchopit jakékoli předměty z okolního každodenního světa, které třeba náhodně objeví a zachrání před vyhozením. To mu umožňuje stálou dynamickou proměnu jeho tvorby. „Autor každou výstavu vnímá jako neopakovatelnou výzvu k představení svého nejnovějšího úsilí uměleckého zhmotnění svého vnitřního žáru,” říká kurátor výstavy Karel Srp a dále vysvětluje: „Tvarová různorodost, uplatňující záměrně co nejprotichůdnější a nejméně očekávaná spojení, a barevná bezprostřednost, nechávající někdy zaznít přímo materiál, vtiskují jeho práci napětí, vzbuzující v divákovi pocit, že je autor surfařem, držícím se již desítky let na hřbetě vlny, která nemá v úmyslu se zlomit.”

Petr Písařík (*1968 v Jindřichově Hradci) studoval na pražské Akademii výtvarných umění v letech 1987 až 1994 v ateliérech Milana Knížáka, Aleše Veselého a zejména Stanislava Kolíbala, který měl pro Písaříka zásadní význam. Na české scéně na sebe výrazně upozornil od počátku 90. let, zprvu jako člen někdejší sociálně objektové skupiny Pondělí. Objevil se také na řadě výstav v zahraničí, například D’une génération a l’autre v Muzeu moderního umění města Paříže z roku 1992. Velká samostatná Písaříkova výstava proběhla také v renomované pražské Galerii Rudolfinum.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž velké výstavy Petr Písařík: Star Dust