Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž velké výstavy Pešat Polcar

Do 31. 10. 2021 bude ve výstavních prostorách projektu Hybernská 4, Praha 1, v 1.patře budovy A vepředu, zdarma přístupná velmi zajímavá výstava Tomáše Polcara a Davida Pešata.

Otevírací doba
út–pá 13–19h.
so–ne 10–18h.
𝗞𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼𝘃𝗮𝗻𝗮́ 𝗽𝗿𝗼𝗵𝗹𝗶́𝗱𝗸𝗮 : 𝟮𝟮. 𝟭𝟬.𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗼𝗱 𝟭𝟴𝗵.
𝗞ř𝗲𝘀𝘁 𝗸𝗮𝘁𝗮𝗹𝗼𝗴𝘂 : 𝟯𝟭.𝟭𝟬.𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗼𝗱 𝟭𝟴𝗵.
 
Výstavu Davida Pešata a Tomáše Polcara nejlépe popisuje označení konfrontace a dialogu.
Dva autoři, dvě zcela odlišné estetiky, dva zcela rozdílné přístupy z podstaty kterých se ale rozvíjí dialog – vnitřní hovor, kde oba umělci skrze svou tvorbu hledají a nalézají smysl, pravdu či cestu.
V tomto se jejich díla, takřka výhradně monochromní abstraktní kompozice Tomáše Polcara a rukopisně usazená barevná expresivní malba Davida Pešata, protínají a navazují dialog odehrávajících se mezi intelektem a hlubinou kolektivního nevědomí.
Dialog bezprostřední a nepředvídatelný. Skrze reflektovaná životní setkání nacházejí David Pešat i Tomáš Polcar ty samé partnery pro dialog, jejich vnitřní, navenek rozdílně vedené rozhovory se vztahují k bázi člověčenství.
Kurátorka: PhDr. Lucie Šiklová PhD.
 
𝗧𝗼𝗺𝗮́𝘀̌ 𝗣𝗼𝗹𝗰𝗮𝗿 (1973)prošel na pražské AVU třemi výraznými ateliéry profesorů Huga Demartiniho, Aleše Veselého a Milana Knížáka. Dlouhodobě rozvíjí několik tematických, otevřených cyklů, resp. řad, v jejichž počátcích stojí setkání s nějakým projevem (rezonance, cykličnost, atomární struktura).
Odtud se odvíjí myšlenková cesta, již opětovně zviditelňuje a uzavírá do formy obrazu a sochy. Rytmus, opakování, síť. Chyba. Život. Růst. Rozpad.
V malbě se drží především ve škále bílých, šedých a černých odstínů a zaujímá polohy čistě geometrické i ryze expresivní.
www.tomaspolcar.cz
 
𝗗𝗮𝘃𝗶𝗱 𝗣𝗲𝘀̌𝗮𝘁 (1980) absolvoval Akademii výtvarných umění v roce 2007 v ateliéru malby Jiřího Sopka, jeho malířská práce navazuje na modernistické pojetí obrazu v proměně jeho skladebnosti a formálního výrazu. Většina jeho obrazů se pohybuje v nejednoznačném poli mezi figurací a abstraktním výrazem.
Obrazy jsou tu jakousi anatomií proměn a referencemi o neustálých vnitřních metamorfózách člověka, které paralelně ovlivňují a modelují jeho pohled na svět. Pohled, který nikdy nezůstává stejný.
www.davidpesat.cz 


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž velké výstavy Pešat Polcar